Website

Waardigheid en trots

Doel: Goede zorg voor ouderen in verpleeghuizen
Doelgroep: Verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots.

De kern van het programma Waardigheid en trots is geïllustreerd met 5 pijlers: Veilige zorg, Ruimte voor professionals, Leiderschap, Openheid en transparantie, Samenwerken met cliënt, informele zorg en formele zorg. Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’.

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl