Welk risico
loop ik

bij corona?

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Welk risico loop ik bij corona?

Corona kan een extra risico geven als je al lange tijd leeft met een ziekte of beperking. Of als je ouder bent dan 70. ​

< Ga naar de overzichtspagina

Welk risico loop ik bij corona?

Als je een beperking of aandoening hebt dan moet je extra voorzichtig zijn. De kans dat je ernstig ziek wordt is voor jou groter dan voor andere mensen.

In de volgende situaties heb je meer kans om erg ziek te worden door corona. Hoe meer punten voor jou gelden, hoe groter de kans op ziek worden is.

 • Je bent ouder dan 70 jaar.
 • Je afweer is minder goed, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of medicijnen die de afweer remmen.
 • Je hebt diabetes met lange tijd te hoge bloedsuikers, of schade aan je organen door diabetes.
 • Je hebt al een ernstige hartziekte of longziekte waarvoor je bij de specialist komt.
 • Je hebt een nierziekte waarvoor dialyse nodig is.
 • Je hebt een ernstige leverziekte.
 • Je hebt hiv. (Bij hiv hangt het af van de ernst van uw ziekte. De arts die jou behandelt kan je dit vertellen.)
 • Je hebt heel veel overgewicht (een body mass index van 40 of meer). Maar ook een beetje overgewicht geeft al meer risico.

De tekst hierboven komt van Thuisarts.nl. Ook op de website van het RIVM kun je zien of jouw specifieke aandoening op de lijst van risicogroepen staat.

Weet je niet zeker of je extra risico loopt? Bespreek dit dan met je zorgverlener of arts die jou behandelt. Zij kennen jouw specifieke situatie.

Tip(s):

Risicogroep

Veel websites geven informatie over specifieke aandoeningen en corona. Bijvoorbeeld de Hartstichting, het Diabetes Fonds en het Longfonds. Kijk op deze lijst voor het overzicht. Ook de arts die jou behandelt kan je informeren.

Tip(s):

 • Wil je snel weten wat je moet doen als je klachten hebt? Op de website van Steffie krijg je meteen advies.
 • Ook Thuisarts geeft snel en duidelijk advies bij klachten, door het invullen van enkele vragen: Corona-vragentest.
Risicogroep

Als je in een risicogroep valt, dan lees je hier een aantal tips.

Je hebt minder risico om corona te krijgen, omdat steeds meer mensen hun coronaprik hebben gehad. Toch kan jij of mensen in je omgeving nog besmet raken. Met deze tips heb je minder kans op besmetting.

Tips voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Zo verklein je de kans op besmetting:

 • Vraag je bezoek vooraf of ze klachten hebben die passen bij corona. Is dat het geval? Vraag je bezoek dan om niet te komen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen.
 • Je kunt voor de zekerheid een mondkapje dragen op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden. En wanneer je niet zeker weet of iedereen is gevaccineerd.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht door thuis altijd een raampje of ventilatierooster open te zetten. Lucht uw huis meerdere keren per dag goed door ramen en deuren wijd open te zetten.
  Tip: Voor meer informatie over ventilatie klik op deze pagina.
 • Mijd zoveel mogelijk de drukke tijden (spits) in het openbaar vervoer.
 • Je kunt je boodschappen laten bezorgen. 

Lees de regels die voor iedereen gelden om besmetting met corona te voorkomen.

Adviezen voor bewoners verpleeghuis en kleinschalige woonvormen

 • Je mag bezoek ontvangen.
 • De regels voor bezoek kunnen per locatie en per verpleeghuis verschillen.

Wil je bezoek ontvangen of bij iemand op bezoek? Bekijk dan de regels voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen.

Tip(s):

Risicogroep

Er zijn situaties waarbij 1,5 meter afstand houden niet nodig is. En soms is het ook niet mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • Binnen een huishouden. Je hoeft binnen en buiten geen afstand te houden.
 • Als je thuiszorg krijgt. Jouw zorgverlener kan zich dan extra beschermen. Bijvoorbeeld door het dragen van:
   - Een medisch mondneusmasker.
  -  Een bril.
  -  Een schort.
  - Wegwerphandschoenen.
 • Als iemand jou ondersteunt. Bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel.

Ook voor het openbaar vervoer, de taxi en de kapper gelden uitzonderingen.

Je vind alle uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid. Kijk hier.

Ben je blind of slechtziend?

Als je blind of slechtziend bent kun je nog gearmd over straat met je partner of begeleider. Dit is een van de uitzonderingen.

Je mag altijd gearmd wandelen met mensen uit je eigen gezin of huishouden.

Tip(s):

 • Wil je meer weten over corona en de zorg thuis? Kijk dan hier.
 • Op de website van Bartiméus vind je meer tips voor mensen met een visuele beperking. Deze kunnen ook worden voorgelezen. Kijk hier.
 • Hoeveel is 1,5 meter nu eigenlijk? In dit filmpje wordt het duidelijk uitgelegd. Bekijk het filmpje.
Risicogroep

Thuiswerkadvies voor iedereen en nieuwe maatregel ventilatie

Door het hoge aantal besmettingen geldt vanaf 19 juli voor iedereen het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Tenzij het niet anders kan.

Frisse lucht als extra basisregel

Ook is voldoende frisse lucht in binnenruimtes een nieuwe basisregel. Besmetting kan in sommige gevallen namelijk ook gebeuren via virusdeeltjes in de lucht. Frisse lucht helpt om het verspreiden van het virus te verminderen. Het is daarom belangrijk om lucht vaak te verversen.

Dat kan door thuis een raampje of ventilatierooster open te laten staan. En dagelijks meerdere keren ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, zodat frisse lucht door het huis kan waaien.

Ook in scholen, kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, moet gezorgd worden voor verse lucht.

Andere basisregels blijven gelden:

Het blijft belangrijk om ook de drie andere basisregels te volgen:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Was je handen vaak en goed.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Meer informatie:

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over thuis werken en over werken op locatie:

Meer informatie:

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over thuis werken en over werken op locatie:

Mbo, hogescholen en universiteiten

Het mbo en hoger onderwijs is voor een deel open. Studenten krijgen vooral les op afstand. Ongeveer 1 dag per week kunnen zij naar school of naar de universiteit.   

Studenten mogen naar school of universiteit voor:

 • Praktijklessen
 • Examens en tentamens

Op de locaties houden medewerkers en studenten zich aan de basisregels. Mondkapjes hoeven niet gedragen te worden. Wel houdt iedereen zich aan de 1.5 meter afstand.

Loop je extra risico door corona en kan je niet gevaccineerd worden? Vraag dan bij jouw school of opleiding naar mogelijkheden voor onderwijs op locatie. Zij kunnen helpen om oplossingen te vinden.

Meer weten? Kijk op:

Voortgezet Onderwijs
De middelbare scholen zijn sinds 7 juni weer volledig open.

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel kunnen zij thuis twee keer per week zelftesten.

Op school moeten zij handen wassen en mondkapjes dragen in de gangen.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl. Kijk hier.

Basisonderwijs
Alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Iedereen moet zich aan de basisregels houden. Ook zijn er extra maatregelen.

Op Rijksoverheid.nl kun je hier meer over lezen. Kijk hier.
 

Kind met een kwetsbare gezondheid

Heeft jouw kind of iemand anders uit jouw gezin een kwetsbare gezondheid? En twijfel je of je kind naar school moet gaan?

Ga daarover in gesprek met de leiding van de school. Of overleg met de arts die je kind behandelt. Je kunt ook contact opnemen met de jeugdarts van school.

Tip:
Voor meer informatie over het dragen van mondkapjes in het onderwijs lees: Mondkapjes in het onderwijs

Tip(s):

Risicogroep