Naar hoofdinhoud

Cecil Scholten

Directeur Kennisnetwerken

Bijblijven is noodzakelijk om de zorg voor alle betrokkenen te blijven verbeteren. We moeten daarbij slim gebruik maken van technologische ontwikkelingen. Maar alleen bijblijven, is niet genoeg. We moeten voorop lopen. Dan zijn we echt in staat om actuele kennis te verzamelen en te delen. Dat betekent dus ongebaande paden bewandelen. En dat is soms onzeker.

Voeten in de klei

Wat niet verandert, is dat wij die kennis verzamelen in het hart van de zorg. Samenwerken blijft in mijn ogen een voorwaarde. Zodat zorgverleners, cliënten en mantelzorgers ook echt wat hebben aan onze informatie. En dat we kwaliteits-, beleidsmedewerkers en bestuurders inspireren. Met onze blik op de toekomst, maar wel met de voeten in de klei.

Zolang we blijven toetsen of de zorgverleners en cliënten meer tevreden zijn, weten we of onze kennis bijdraagt aan slimmer en zinvoller werken in de zorg.

Wapenfeiten van Cecil Scholten

  • Thema coördinator Waardigheid en Trots op thema’s samenspel met mantelzorg,  medezeggenschap en intimiteit en seksualiteit.
  • Programmaleider van In voor Mantelzorg: samen met 80 zorgorganisaties versterken van de positie en samenwerking met mantelzorgers.
  • Auteur van notitie ‘Grenzen verkennen. Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg’, 2016.
  • Coördinator Expertisecentrum Mantelzorg: in samenwerking met Movisie, verzamelen, verwerken en verspreiden van kennis, tools en ervaringen over samenwerking met mantelzorg.
  • Programmaleider Zorg Beter met Vrijwilligers, programma VWS en Fonds NutsOhra: samen met  respectievelijk 80 en 15 organisaties in ouderen- en gehandicaptenzorg de kwaliteit van vrijwilligerswerk en positie van vrijwilligers versterken.

Collega's binnen dezelfde vakgroep

Er zijn geen collega's gevonden.