Naar hoofdinhoud

Elena Jager

Adviseur - Richtlijnen en Toepassing

De protocollen in ons bestand worden samen met de KICK-leden ontwikkeld en geactualiseerd. Zorgprotocollen samen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht en de ervaringen en expertise van de gebruikers zijn essentieel voor een praktisch toepasbaar protocollenbestand. KICK is gebaseerd op "kennis delen". Dat houdt in dat in opdracht van leden ontwikkelde informatie ook ter beschikking komt van de andere leden. Zo wordt in collectief verband op landelijk niveau de kwaliteit bewaakt en kennis en ervaring gedeeld.

Protocollen als keurslijf?

Zijn deze protocollen een knellend keurslijf? Nee! De standaard werkinstructies, gebaseerd op landelijke richtlijnen, vormen een prima houvast voor de zorgprofessional. In gevallen waar de zorgpraktijk complexer is dan protocollen en richtlijnen beschrijven, kan de zorgprofessional op basis van eigen observaties en afwegingen gemotiveerd afwijken.

Wapenfeiten van Elena Jager

  • Begon carri√®re in de zorg als A-verpleegkundige.
  • Schrijft, redigeert en wijzigt KICK-protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Zag de zorg vanuit verschillende oogpunten: als verpleegkundige, in geneesmiddelenonderzoek, als projectco√∂rdinator in de ouderenzorg en als adviseur in de eerstelijn.