Naar hoofdinhoud

Else Stapersma

Senior adviseur - Richtlijnen en Toepassing

Het is mijn ambitie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren, en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Deze ambitie zet ik bij Vilans om in concrete acties; hoe stimuleren we de eigen regie en zelfredzaamheid? In mijn ogen is dat één van de uitdagingen voor de zorgprofessionals in de huidige maatschappij. Van zorgverleners die vol passie en enthousiasme aan het werk zijn, krijg ik terug dat mijn kennis en ervaring hieraan bijdraagt.

Winst

Ik heb vijf jaar als fysiotherapeut in een verpleeghuis gewerkt. Daarna was ik als kwaliteitsfunctionaris werkzaam voor twee verzorgingshuizen, in de thuiszorg en in een hospice. Door de nauwe samenwerking met de zorg zag ik wat er slimmer, efficiënter of veiliger georganiseerd kon worden. Ook in de onderlinge afstemming was veel winst te behalen. Met als resultaat een blije cliënt én blije professional. En daar krijg ik dan weer energie van!

Wapenfeiten van Else Stapersma

  • Projectleider Slim Zorgen. Het actief en zelfstandig terugdringen van onnodige zorghandelingen door professionals in de praktijk. 
  • Het terugdringen van registratielast door Overzicht bieden wat wel en niet verplicht is om te registreren, en zorgteams ondersteunen bij het opruimen van onnodige registraties met de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg.
  • Projectleider Health Impact Bond Valpreventie. Vilans onderzoekt samen met VeiligheidNL de haalbaarheid van het nieuwe financieringsconstruct Health Impact Bond bij de casus valpreventie, met als doel het aantal valincidenten door ouderen te verminderen. 
  • Heeft de langdurende zorg als professional zelf ervaren en neemt deze ervaring mee in haar huidige werk.