Naar hoofdinhoud

Henry Mostert

Expert - Leren en veranderen

Ik zie graag dat mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen (blijven) leiden. Een leven dat recht doet aan hun geschiedenis, hun waaier aan identiteiten en hun verschillen. Want verschil mag er zijn en verdient respect. Om dat voor elkaar te krijgen is een dialoog nodig waarin mensen écht naar elkaar luisteren en écht proberen de ander te begrijpen. Ik noem dit ‘goed in gesprek zijn‘.

Verbinding van mensen en ideeën

'Goed in gesprek zijn' vereist dat medewerkers vanuit hun werksetting ruimte en tijd krijgen om mee te bewegen met de ander. Organisaties en medewerkers inspireren en verder helpen deze persoonsgerichte benadering mogelijk te maken binnen de beschikbare bewegingsruimte, dáár ga ik voor.

Als projectleider en adviseur bij Vilans en als coach bij In voor Mantelzorg en Waardigheid en Trots help ik de missie en visie te vertalen naar alle lagen van de organisatie. Ik help organisaties ruimte te scheppen voor dialoog en het werkgedrag dat daarbij hoort blijvend in praktijk te brengen. Afstemmen en aansluiten is mijn devies!

Wapenfeiten van Henry Mostert

  • Zette dialoog en communiceren in de zorg in de schijnwerper in het traject ‘Het Goede Gesprek’ en deelt divers materiaal via Zorg voor Beter bij het thema Goed in gesprek en het thema Diversiteit.
  • Rustte medewerkers in de zorg toe op de belangrijkste voorwaarde voor goede zorg en samenwerking, namelijk goede onderlinge communicatie.
  • Ondersteunde verschillende organisaties methodisch te werken vanuit het welbevinden en in samenspel met verwanten. 
  • Zette eten en drinken op de kaart via het 'Verbetertraject Eten en Drinken'. 
  • Ontwikkelde met anderen het handboek 'Belevingsgerichte zorg: De kunst van het afstemmen'.
  • Publiceerde ervaringsverhalen (van moeders, verpleegkundigen, verzorgenden) binnen de aidszorg en boeken over systematisch professioneel werken in de verpleging en verzorging.
  • Publiceerde diverse boeken in relatie tot methodisch werken in de zorg.