Naar hoofdinhoud

Noëlle Sant

Kennismanager - Kennismanagement

Als kennismanager voor Waardigheid en trots op locatie focus ik mij op de thema’s personeel, persoonsgerichte zorg en ondersteuning en wonen en welzijn uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: intimiteit en seksualiteit, palliatieve zorg, eenzaamheid, zingeving, eten en drinken.

Ik zoek altijd naar de verbinding. Ik fungeer als intermediair tussen kennis en de zorgprofessional. Ook als projectleider help ik mee de vertaalslag te maken en handvatten aan te reiken om de kennis echt bruikbaar te maken.

Wapenfeiten

Ik heb meegewerkt aan de volgende publicaties:

Ben ook: