Naar hoofdinhoud Naar footer

Integraal werken in de wijk

Doel: Burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis bieden

Doelgroep: Zorgprofessionals en beleidsmakers

Integraal werken in de wijk (IWW) is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen en het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen we samen met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein onze krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Het doel is beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt.

Info Integraal werken in de wijk

  • 1.000 bezoeken per maand

Deel deze pagina via: