Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg

Doel: Zorgen dat verzekerden die op een medisch hulpmiddel aangewezen zijn, binnen de reikwijdte van de zorgplicht, een passend hulpmiddel krijgen

Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met de kwaliteit en het beleid van de hulpmiddelenzorg

Op dit moment zijn 5 platforms, te weten stoma, continentie, bloedglucosemeting, compressie en prothesen, actief met de ontwikkeling en de implementatie van kwaliteitsstandaarden, op basis van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

De platforms doen dit o.a. door het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsstandaarden, die gebaseerd zijn op het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Tevens vindt u informatie over de Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg die hen daarbij ondersteunt.

Vilans, kennisorganisatie voor langdurende zorg, ondersteunt deze platforms bij de ontwikkeling en de implementatie van de kwaliteitsstandaarden.

Deel deze pagina via: