Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
E-mail

Databank interventies

Raadpleeg de databank voor geschikte interventies in de langdurende zorg voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet u wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Zoekt u een geschikte interventie, dan kunt u daarvoor de databank raadplegen.

Bekijk hier de interventies die door de commissie erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Hebt u een interventie voor de langdurende zorg ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Erkend

Girls Talk +

Vergroot de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking en voorkomt seksuele grensoverschrijding, ongeplande zwangerschap en soa's. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

COCP

Het verbeteren van communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving (COCP). Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Gentle teaching

Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Dierbare herinneringen

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, ervaren minder depressieklachten Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Exbelt

Stoppen van het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma

De persoon met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ontvangt ondersteuning die is afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Training Sterker dan de kick

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf motiveren tot gedragsverandering. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

Functioneren vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme verminderen bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Begeleiders in Beeld

Werkt aan verbetering van de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Doen bij Depressie

Doen bij Depressie richt zich op systematisch opsporen & behandelen van depressie & depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Ontmoetingscentra

Ontmoetingscentra richt zich op ondersteuning van mantelzorgers & mensen met dementie, om overbelasting te voorkomen en mensen langer thuis te laten wonen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

In de put, uit de put 55+: zelf depressiviteit overwinnen

Depressieve klachten bij oudere volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Zicht op Evenwicht

Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Bordspel SeCZ TaLK

Praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoening. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Jongvolwassenen met een LVB zich meer bewust laten zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Je Lijf, Je Lief!

Leren omgaan met je eigen grenzen met de grenzen van een ander. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Samen misbruik de baas

Door positieve gevoelens over jezelf en verbondenheid met anderen meer regie over je eigen leven creëren. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Verminderen van gedragsproblemen en (opnieuw) opbouwen van gehechtheidsrelaties voor kinderen met meervoudige beperkingen en gehechtheids- en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Valanalyse 65+

Ondersteunen van eerstelijns zorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Blijf Staan

Verlagen van het aantal valongevallen en de ernst van de letsels na vallen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Samen Stevig Staan

Verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen met een LVB door hun oplossingsvaardigheden en de opvoedingsvaardigheden van ouders te verbeteren. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Vallen Verleden Tijd

Verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Halt! U valt

Risico’s van vallen en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen verminderen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Deze interventies zijn al beoordeeld door de commissie en “onder voorbehoud” erkend. Dit betekent dat de ontwikkelaars met de feedback van de commissie hun beschrijving aanpassen en opnieuw indienen. Dit doen zij met begeleiding vanuit Vilans en zijn dus nog “in traject”. Bekijk hier de interventies die door de commissie onder voorbehoud zijn erkend.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Onder voorbehoud erkend

Veder Methode

Theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg.

Muziekkussen

Nachtelijke onrust is een veelvoorkomend probleem bij dementie. Muziek luisteren via een muziekkussen (non-farmacologisch) verbetert mogelijk het slapen.

Foutloos leren

Vergroten van de autonomie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie door het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van één of enkele bezigheden.

Vilans begeleidt ontwikkelaars bij de beschrijving van hun van interventies, op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Kijk welke interventies dit traject momenteel doorlopen. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

In traject

Crowdingtraining

Crowdingtraining verbetert de nabijvisus en vermindert crowding (slechte objectherkennig) bij enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen.

Music & Memory

Het gestructureerd aanbieden van gepersonaliseerde muziek via een iPod vermindert gedragsproblematiek bij mensen met dementie.

Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC)

De BIC methode en Goal Attainment Scaling (GAS) zorgen voor scenario’s waardoor doelen en handelingsimpuls goed aansluiten bij mensen met een beperking.

BOM: Brein Omgeving Methodiek

Het toepassen van de BOM-methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met dementie en beïnvloedt daarmee het gedrag.

EMDR

Psychotherapeutische behandelmethode voor posttraumatische stressstoornis/andere klachten als gevolg van onverwerkte traumatische/stresserende gebeurtenissen.

Methodiek Zorg voor Vrijheid

Methodiek Zorg voor Vrijheid voorkomt en vermindert vrijheidsbeperkende maatregelen in de intramurale gehandicaptensector en biedt alternatieven hiervoor.

Houvast

Stut en steun voor ouders met een LVB; met hulp van het netwerk en/of professionals, zijn zij in staat hun kinderen veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.

GOUD

Beweeg- en educatieprogramma GOUD verhoogt de lichamelijke activiteit en verbetert de lichamelijke fitheid van ouderen met een verstandelijke beperking.

STA OP!

STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas vermindert onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met een (vergevorderde) dementie.

Belevingsgerichte zorg

Biedt mensen met dementie en hun verzorgers de mogelijkheid om elkaar als mens te blijven ontmoeten en om gevoelsmatig met elkaar in contact te blijven.

(Flexible) Assertive Community Treatment (Fact-LVB)

Verbeteren van het welzijn, functioneren en de maatschappelijke participatie van zorgmijdende cliënten met een LVB en psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

EDOMAH

Omgaan met beperkingen en behouden en vergroten van de participatie in betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving.

Dementia Care Mapping (DCM)

Werken aan persoonsgerichte zorg door ervaringen en behoeften van mensen met dementie in kaart te brengen vanuit hun eigen perspectief.

Hooi op je vork

Hooi op je vork richt zich op de ondersteuning van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel zodat zij grip krijgen op het eigen leven.

Mantelzorger en oudere dame lezen een krant

Contact

030 789 23 00

Bezoekadres

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht

Routebeschrijving

Volg ons op

LinkedIn
toggle_closeSluit

Top

vilans.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten