Naar hoofdinhoud Naar footer

Voor wie werken wij

Wij werken voor en samen met verschillende sectoren en partijen. Met verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs zetten wij ons in voor betere zorg.

De cliënt faciliteren een leven te leiden zoals hij dat graag wil. Daar draait het om in de langdurende zorg. Mensen wonen langer thuis en doen een groter beroep op hun eigen veerkracht en hun omgeving. Van zorgmedewerkers en gemeenten vraagt dat om nieuwe competenties en structuren. De eerste stappen zijn gezet. Wij helpen u groeien in uw nieuwe rol.

Ouderenzorg

In 2040 bestaat naar schatting een kwart van onze bevolking uit 65-plussers en veel mensen zullen een beroep doen op zorg. Hiermee staat de VVT-sector voor een uitdagende toekomst. Hoe bied je zo veel mensen kwalitatief goede zorg en houd je het ook nog betaalbaar? Wij denken mee.

Gehandicaptenzorg

Zorg en ondersteuning zó vormgeven dat mensen met een beperking kunnen leven zoals ze willen. Op die manier werken we met zorgprofessionals en cliënten aan een inclusieve maatschappij. Nieuwe inzichten en technologieën zijn een belangrijk hulpmiddel om dit doel te bereiken.  

Gemeenten

Sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen tegelijk. Bijvoorbeeld (geestelijke) gezondheid en wonen. Of opvoeding en financiën. Om deze mensen en hun mantelzorgers te helpen, werken verschillende partijen steeds intensiever samen in de wijk. Hoe richt u dat goed in?

Eerstelijnszorg

In de zorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag. Van alle spelers wordt meer samenwerking gevraagd, uitgaande van de kracht van het individu. Hoe kunt u de zelfredzaamheid en het netwerk van mensen positief beïnvloeden? Wij helpen u op weg.

Onderwijs 

De veranderingen in de zorg vragen andere competenties van zorgprofessionals. Dat geldt natuurlijk ook voor de professionals van morgen. Goed onderwijs richt zich steeds minder op 'zorgen voor' en steeds meer op 'zorgen dat'. Wij bieden leeroplossingen die optimaal aansluiten bij de actuele beroepspraktijk.