Op de agenda

Bezoek Karen Monsen, onderzoeker Omaha System Lees verder
Regionale bijeenkomsten - Wet zorg en dwang Lees verder
Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in de wijkverpleging Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur