Op de agenda

Bijeenkomst - eHealth in de wijk; implementatie, hoe doe je dat? Lees verder
Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in verpleeghuizen Lees verder
Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in de wijkverpleging Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet