Op de agenda

Themasessie 2 - Wzd en registratielast Lees verder
Schrapsessie regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg Lees verder
Conferentie - Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet