Op de agenda

Inspiratiedag - Hygiënisch werken Lees verder
SamenSterkdagen Lees verder
Ledendag Omaha System Support Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet