Op de agenda

Inspiratiesessie - Aan de slag met methodisch werken Lees verder
Webinar - Hoe je alle type technologiegebruikers bereikt in de organisatie Lees verder
Vilans Talks: reflecteren op 10 jaar ontregelen Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher