Op de agenda

Werkplaats - Zinvolle en verantwoorde toepassing van data en AI Lees verder
Wzd Café - Aan de slag met de Wzd-wijzer Lees verder
Workshop - Procesevaluatie erkenningstraject interventies Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher