Op de agenda

Webinar - Mag ik u helpen? Voorbehouden handelingen en deskundigheidsniveaus Lees verder
Online inloopspreekuur Mijn Vilans Protocollen Lees verder
Workshop Goed onderbouwd - Erkenningstraject langdurende zorg Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher