Op de agenda

Digitaal Ontregel-lab (ECD) Lees verder
Digitaal Ontregel-lab (Zorgplan) Lees verder
Digitaal Ontregel-lab (HACCP) Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur