Op de agenda

Regionale bijeenkomsten - Wet zorg en dwang Lees verder
Regionale bijeenkomsten - Wet zorg en dwang Lees verder
Themabijeenkomst - Werkgeluk in de zorg Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur