Op de agenda

Bijeenkomst - Domeinoverstijgende Financiering Lees verder
Infectiepreventie Experience Lees verder
Symposium Nachtzorg - Held in de Nacht Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur