Op de agenda

Dementia Lab 2019 - Design voor en met mensen met dementie Lees verder
Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor ouderenzorg Lees verder
Digitalisering en/of persoonsgerichte zorg? Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur