Op de agenda

Bijeenkomst Veranderkunde - Van idee naar realisatie Lees verder
Introductiebijeenkomst - Zinvol aan de slag met Datagedreven zorg Lees verder
Mini-Special Documentaire - Waar de helden zijn Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher