Op de agenda

Bijeenkomst - Meedenken over herziening Zorgstandaard Dementie Lees verder
Leergemeenschap - Transmurale Zorg Lees verder
Leerkring Technologie in de wijk - Implementatie hoe doet u dat? Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet