Op de agenda

Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in verpleeghuizen Lees verder
Slotbijeenkomst - Beter af met minder: Bewust gebruik psychofarmaca Lees verder
Schrapsessie Regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg in de wijkverpleging Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur