Naar hoofdinhoud Naar footer

Toegankelijkheidsverklaring

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 24-10-2023

Vilans streeft ernaar volledig te voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen WCAG 2.1, op AA-niveau. Hiermee worden onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites en apps van overheidsorganisaties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de norm EN 301 549/WCAG 2.1 AA. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

Vilans publiceert de toegankelijkheidsverklaringen voor haar websites in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. Voor de volgende websites zijn de verklaringen gepubliceerd:

Deze lijst wordt aangevuld zodra er meer toegankelijkheidsverklaringen gereed zijn. Bekijk het volledige overzicht van onze websites.

Toegankelijkheid ‘by design’

Vilans werkt aan een nieuwe, centrale online omgeving voor al haar websites en apps. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel in het bouw- en ontwerpproces. Stap voor stap worden de websites naar deze nieuwe omgeving gemigreerd. In het najaar van 2023 migreren we Waardigheidentrots.nl. Voor deze website staat een uitgebreid toegankelijkheidsonderzoek gepland. De verbeteringen uit dit onderzoek worden geïmplementeerd in de centrale omgeving, zodat alle websites van Vilans hier profijt van hebben. In 2024 laten we meerdere websites onderzoeken. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Vilans neemt de volgende maatregelen om de naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen onze werkprocessen (denk aan webredactie en -beheer en de doorontwikkeling).
  • Onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen goed toe te kunnen passen.
  • We laten (onderdelen van) onze websites onderzoeken op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen. Gevonden knelpunten lossen we duurzaam op.
  • Periodiek toetsen we onze websites op toegankelijkheid met behulp van de tool Silktide.

Problemen met toegankelijkheid melden

Nog niet alle documenten, zoals pdf-bestanden en filmpjes, voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je content gebruiken die op dit moment nog niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op zodat we naar de mogelijkheden kunnen kijken om je een passende oplossing te bieden.