Naar hoofdinhoud Naar footer

Organisatiestructuur

Gepubliceerd op: 24-05-2024

Vilans is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie heeft een tweehoofdig bestuur en een Raad van Toezicht die toeziet op de realisatie van de strategische doelen, de koers, de ontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering.

Vilans is georganiseerd in vakgroepen en programma’s en projecten. Een vakgroep is een team vakgenoten met verschillende specialisaties en expertises. Collega’s uit verschillende vakgroepen werken samen binnen verschillende projecten en programma’s. Vakgroepleiders geven leiding aan de collega’s uit hun vakgroep en stemmen met elkaar af over organisatiebrede vraagstukken. De directeuren geven leiding aan ieder een portefeuille met een aantal vakgroepen erin.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Kees Donkervoort (voorzitter)
  • Maurice van den Bosch
  • Mirjam de Bruin
  • Wouter ten Have
  • Karin Leferink
  • René Smit
Groepsfoto Raad van Toezicht van Vilans