Naar hoofdinhoud Naar footer

Janneke Haan

Secretaris - Raad van bestuur

Echt luisteren naar de wensen en (intrinsieke) behoeften van cliënten levert zowel iets op voor de cliënt als voor de zorgverlener en de organisatie: je gaat de goede dingen doen!

Geef cliënten een stem

De langdurende zorg verandert momenteel volop. Om in de toekomst betaalbare en kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren, moeten we vandaag de juiste keuzes maken. Dit kan denk ik alleen als we de mensen om wie het uiteindelijk gaat op een goede manier betrekken bij programmering en uitvoering van projecten en vernieuwingen in de zorg. Op individueel niveau, bijvoorbeeld door te werken met een ondersteuningsplan of door te streven naar gezamenlijke besluitvorming en op een meer collectief niveau. In de praktijk zien we ook steeds vaker nieuwe vormen van inspraak ontstaan.

Monitor je impact

Het is belangrijk om continu goed na te blijven denken over de impact die we met onze activiteiten beogen. Om vervolgens ook het lef te hebben om de koers bij te stellen als blijkt dat we niet de beoogde impact kunnen realiseren. Actiegerichte ‘impactmonitoring’ kan helpen om de koers tijdig bij te stellen en je impact zo te vergroten.

Wapenfeiten van Janneke Haan

  • Brengt met actiegericht onderzoek ervaringen met zorg en ondersteuning in kaart; helpt organisaties om persoons- en vraaggerichter te werken.
  • Kennis over innovatieve vormen van cliëntenparticipatie.