Naar hoofdinhoud Naar footer

Mirella Minkman

Voorzitter raad van bestuur - Raad van bestuur

Dagelijks wordt er hard gewerkt in zorg. Er gaat veel goed! Maar tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen. Wie zorgt er straks eigenlijk voor wie? Organiseren we echt rondom wat mensen belangrijk vinden? Mijn overtuiging is dat er te veel vanuit de professie, het aanbod en vanuit ‘losse’ organisaties of domeinen wordt gewerkt in de zorg. Terwijl mensen of cliënten vooral gebaat zijn bij support of zorg die in hun leven past en vertrekt vanuit een integraal perspectief. Dat is de basis van de inrichting van de zorg die, met technologie makkelijker gemaakt, daardoor steeds meer vanuit netwerken, ketens of allianties georganiseerd wordt. Bij die organisatie hoort ook een andere governance: innovatie van hoe we sturen en leiding geven, innovatie van verantwoording, inkoop en toezicht. Daarom werk ik aan kennisontwikkeling op vraagstukken als netwerkgovernance, schaalvraagstukken (wat in de wijk, wat is de regio en wat op een andere schaal) en wat de actuele werkzame componenten zijn van integrale zorg, ook internationaal.

Verlangen naar integraliteit

Mijn oratie noemde ik daarom ‘Verlangen naar integraliteit’. Deze opgave, een echt andere inrichting van de zorg, heeft urgentie. Een opgave die zowel kennis vraagt over ‘het wat’ maar vooral ook over het ‘hoe’. Kennis, zowel wetenschappelijke als praktijkkennis, is cruciaal om verder te komen en te versnellen, omdat leren en ontwikkelen tijd kost en we juist een urgentie hebben om de zorg meer toekomstbestendig maken. Het doorontwikkelen van de kennisinfrastructuur in de (langdurende) zorg zie ik als een belangrijk opgave waar we als Vilans een stevige bijdrage aan willen leveren. Door -samen met het veld en andere kennispartners- kennis waar behoefte aan is te ontwikkelen, naar de praktijk te vertalen en ontsluiten, zodat mensen hier echt uit de voeten mee kunnen. Werelden van onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid veel beter verbinden, dat inspireert en drijft mij enorm.

Wapenfeiten

Publicaties

  • Van der Voort, P., Van der Meer, N. en Minkman, M (2023), Zorg voor transitie, Naar passend leiden, organiseren en waarderen in de gezondheidszorg, Boom,          
  • Minkman, M.M.N., Zonneveld, N. & Shaw, J. (2021). Positioning integrated care governance: key issues and core components. In: Amelung V, Stein V, Goodwin N, Balicer R, Nolte E and Suter E (2021), Handbook Integrated Care 2nd Edition.
  • Minkman MMN. Suitable Scales; Rethinking Scale for Innovative Integrated Care Governance. International Journal of Integrated Care. 2020;20(1):1. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.5468
  • Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg ‘Verlangen naar integraliteit’, 2017, rede, uitgesproken door prof. dr. Mirella M.N. Minkman, Tilburg University, ISBN: 978-94-6167-303-9 
  • Glimmerveen L, Zonneveld N, Michgelsen J, Spierenburg M, Dahmen S, Van Wijk E, Minkman M (2021). De governance van netwerkzorg ontrafeld. Vilans: Utrecht.
  • Zonneveld, N., Pittens, C. and Minkman, M. (2021), "Appropriate leadership in nursing home care: a narrative review", Leadership in Health Services, Vol. 34 No. 1, pp. 16-36. https://doi.org/10.1108/LHS-04-2020-0012