Naar hoofdinhoud Naar footer

Dit is Vilans

Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. We combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die je meteen kunt gebruiken. Zo maakt onze nieuwe kennis de zorg nog beter, en kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben leven zoals zij dat willen.

YouTube video thumbnail

Vernieuwen

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Maar het aantal zorgprofessionals blijft gelijk. Er is vernieuwing nodig in hoe we zorg en ondersteuning organiseren. Vilans ondersteunt deze vernieuwing met de juiste kennis en praktische handvatten, zodat de zorg ook echt anders wordt en blijft.

Verbinden

We verbinden partijen die het beleid maken met organisaties die in de praktijk werken. We werken samen met overheden, zorgorganisaties, onderzoekers, en branche-, beroeps- en belangenverenigingen.

Vertalen

We zorgen ervoor dat kennis over zorg en ondersteuning voor iedereen goed te begrijpen is. We zorgen er ook voor dat je gemakkelijk en snel bij de kennis kunt. Zo kun je er gelijk mee aan het werk. Ook helpen we zorgverleners en andere mensen in zorgorganisaties om de kennis te gebruiken. Als er behoefte is aan meer en nieuwe kennis over een zorgonderwerp doen we onderzoek, en delen we onze inzichten.

Het leven centraal

Ons uitgangspunt is: het leven centraal.De persoon in zijn omgeving staat centraal en niet zijn of haar beperking of ziekte. Hoe staat deze persoon in het leven? Wat vindt deze persoon belangrijk? Want ieder mens gaat op een eigen manier met ziekte en beperkingen om. Een standaardbehandeling bestaat niet. Mensen leven ook met elkaar. Een zorgzame buurt of omgeving helpt daarbij.

Toekomstbeeld

Het toekomstbeeld waaraan wij willen bijdragen is dat de maatschappij meer gaat zorgen en de zorg meer gaat vermaatschappelijken. Voor jezelf kunnen blijven zorgen en samenwerken in netwerken worden steeds belangrijker. Als je minder goed voor jezelf kunt zorgen, dan kunnen mensen hulp inschakelen van hun netwerk, of naasten of het sociale netwerk en de buurt, en/of gaan zij gebruik maken van digitale zorg en hulpmiddelen. Goede samenwerking tussen organisaties en kennis delen in netwerken helpen daaraan mee.

Infographic 'Het leven centraal'

Thema’s

Vilans houdt zich met veel onderwerpen bezig. Speerpunten zijn onze thema’s:

  • Persoonsgericht en integraal werken: Persoonsgericht en integraal werken draagt bij aan tevreden cliënten, familieleden en zorgverleners. Want persoonsgerichte zorg houdt rekening met persoonlijke behoeften en wensen. En biedt ruimte voor zorg en ondersteuning op maat. Hierdoor neemt de kwaliteit van zorg en leven toe. En kunnen mensen met een zorgbehoefte deze beter inpassen in het dagelijks leven, ook binnen de gemeenschap waar zij wonen Samenwerking tussen organisaties, bijvoorbeeld in netwerken, is hiervoor essentieel.
  • Digitale zorg: Digitale zorg kan het welzijn en de gezondheid van burgers ondersteunen, en de werkdruk van zorgprofessionals verlichten. Data spelen daarbij een steeds grotere rol. Zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg biedt digitale zorg veel mogelijkheden. De langdurige zorg maakt nu nog onvoldoende gebruik van digitale mogelijkheden. Daarom is kennis over zinvol en verantwoord gebruik van technologie van belang. Want dat kan de toepassing van technologie versnellen. Samen met partners ontwikkelen en verspreiden wij kennis over de inzet van digitale zorg en helpen deze van waarde te zijn in de praktijk.

Vilans Magazine

In ons digitale Vilans Magazine geven we een inkijkje in wat alle verschillende trajecten tot dusver hebben opgeleverd. Veelbelovende resultaten, en belangrijker nog: we zien dat professionals en mensen die zorg nodig hebben, ook echt geholpen zijn.

Downloads