Naar hoofdinhoud Naar footer

Dit is Vilans

Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. We combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die je meteen kunt gebruiken. Zo maken we met kennis de zorg nog beter, en kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben leven zoals zij dat willen.

YouTube video thumbnail

Vernieuwen

Steeds meer mensen hebben zorg of ondersteuning nodig. Maar het aantal zorgprofessionals blijft gelijk. Er is vernieuwing nodig in hoe we zorg en ondersteuning organiseren. Vilans ondersteunt deze vernieuwing met de juiste kennis, met praktische handvatten en met toepassing van die kennis en handvatten, zodat de zorg ook echt anders wordt en blijft.

Verbinden

We verbinden partijen die het beleid maken en kennis ontwikkelen met organisaties die in de praktijk werken. We werken samen met overheden, zorgorganisaties, onderzoekers, en branche-, beroeps- en belangenverenigingen.

Vertalen en toepassen

We zorgen ervoor dat kennis over zorg en ondersteuning voor iedereen goed te begrijpen is. We zorgen er ook voor dat je gemakkelijk en snel bij de kennis kunt. Zo kun je er gelijk mee aan het werk. Ook helpen we zorgverleners en andere mensen in zorgorganisaties om de kennis te gebruiken. Als er behoefte is aan meer en nieuwe kennis over een zorgonderwerp doen we onderzoek, en delen we onze inzichten.

Onze visie: het leven centraal

Ons uitgangspunt is: het leven centraal. De persoon in zijn omgeving staat centraal en niet zijn of haar beperking of ziekte. Hoe staat deze persoon in het leven? Wat vindt deze persoon belangrijk? Want ieder mens gaat op een eigen manier met ziekte en beperkingen om. Een standaardbehandeling bestaat niet. Mensen leven ook met elkaar. Een zorgzame buurt of omgeving helpt daarbij.

De toekomst waaraan wij willen bijdragen is dat de maatschappij meer gaat zorgen en de zorg meer gaat vermaatschappelijken. Voor jezelf kunnen blijven zorgen en samenwerken in netwerken worden steeds belangrijker. Als je minder goed voor jezelf kunt zorgen, dan kunnen mensen hulp inschakelen van hun naasten of het sociale netwerk en de buurt, en/of gaan zij gebruik maken van digitale zorg en hulpmiddelen. Goede samenwerking tussen organisaties en kennis delen in netwerken helpen daaraan mee.

  • Bekijk de uitleg van themacoördinator Femke de Wit over deze beweging:
YouTube video thumbnail
  • Zie ook ‘De mens centraal’ bij de downloads

Onze rol

We verzamelen, verrijken en valideren kennis. We maken deze kennis beschikbaar via onder andere onze kennispleinen en bijeenkomsten, en we helpen de kennis toe te passen. Vragen spelen in vele levens, regio’s en organisaties. Kennis is nodig om daar gepaste antwoorden op te vinden. Op onderwerpen waar versnelling nodig is werken wij programmatisch: wij werken dan met en bij onder andere zorgorganisaties aan vergelijkbare thema’s of vraagstukken. Deze aanpak versnelt kennisontwikkeling en -toepassing.

Onze koerslijnen

Om onze doelstellingen te realiseren, werken wij aan vijf koersdoelen:

  1. Het leven van mensen staat centraal. Onze kennis draagt bij aan het behouden en versterken van de eigen regie en eigen kracht van mensen met een langdurige zorgvraag en hun netwerk en de organisatie daarvan.
  2. Duurzame ondersteuning & zorg met naar verhouding minder zorgprofessionals en meer informele zorg. Burgers met zorgtaken (mantelzorgers, vrijwilligers, niet-bevoegde medewerkers uit andere sectoren, bewonersinitiatieven en zorgzame gemeenschappen) zijn in staat om ondersteund door onze kennis een actieve bijdrage te leveren aan mensen met een langdurige zorg- en ondersteuningsvraag.
  3. Vanzelfsprekende inzet van zorgtechnologie. Onze kennis draagt bij aan het versneld inzetten van passende technologie, data en hulpmiddelen in zorg en ondersteuning.
  4. Beter functionerende kennisinfrastructuur. Vakbekwaamheid en professioneel handelen in zorg en ondersteuning worden ondersteund door een sterke kennisinfrastructuur (landelijke en regionaal). De kennisinfrastructuur draagt bij aan de ontwikkeling van houdbare, mensgerichte en duurzame zorg.
  5. Vilans als organisatie. Onze organisatie-omvang en -inrichting en de beschikbare capaciteit passen bij onze inhoudelijke ambities en de impact die we willen maken. We willen daarbij een goede werkgever zijn, duurzaam en inclusief en financieel gezond.

Downloads