Naar hoofdinhoud Naar footer

Videoserie ‘Het leven centraal’

Gepubliceerd op: 27-06-2024

De maatschappij gaat meer zorgen en de zorg gaat meer vermaatschappelijken. Aan dat toekomstbeeld wil Vilans bijdragen. Dat betekent ook: voor jezelf kunnen blijven zorgen en samenwerken in netwerken. Wie minder goed voor zichzelf kan zorgen, kan hulp inschakelen van naasten of het sociale netwerk en de buurt, en/of gebruik maken van digitale zorg en hulpmiddelen. Goede samenwerking tussen organisaties en kennis delen in netwerken helpen daaraan mee.

Deze videoserie laat de beweging zien waaraan Vilans wil bijdragen en hoe wij dat doen.

Het leven centraal

Toelichting van Femke de Wit, themacoördinator Persoonsgericht en Integraal werken, op ‘Het leven centraal’:

YouTube video thumbnail

De beweging naar voren

Er komen steeds meer ouderen en ouderen worden ouder, waardoor de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, terwijl het aantal zorgprofessionals gelijk blijft. We willen anders, we moeten anders, we kunnen anders. Annemarie Koopman (programmaleider Passende Zorg) en Jennie Mast (kennismanager Waardigheid en trots voor de toekomst) over die beweging naar voren.

YouTube video thumbnail

Zelfredzaamheid

Hoe kun je mensen helpen dingen zelf te doen of leren dingen zelf te doen. Kijk naar hun behoeften, toon respect en neem de tijd. Jeanny Engels (expert Zelfredzaamheid en Persoonsgerichte zorg) en Tara Koenders (programmaleider Implementatie Zorgstandaard Dementie) over zelfredzaamheid.

YouTube video thumbnail

Familie en naasten

Samenwerken tussen formele en informele zorg heeft meerwaarde voor de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Informele zorg-adviseurs Yvonne de Jong, Karlijn Nanninga en Inge Redeker over het team van de toekomst: samenwerkende naasten, vrijwilligers en professionals.

YouTube video thumbnail

Digitale zorg

Voorbeelden en achtergronden van mogelijkheden van digitale zorg. En hoe Vilans zorgorganisaties ondersteunt bij het duurzaam en verantwoord toepassen van technologie. Luca van Breda (adviseur Digitale Zorg), Nils van de Reijt (programmaleider Innovatie Impuls II) en Sanne van der Weegen (thematrekker Technologie bij Waardigheid en trots voor de toekomst) over digitale zorg.

YouTube video thumbnail

Hulpmiddelen

Heel veel onafhankelijke en betrouwbare informatie over hulpmiddelen. Die is te vinden op de website Hulpmiddelenwijzer.nl. De informatieverspreiding over hulpmiddelen verbeteren, zodat ze een geaccepteerde plek in de maatschappij krijgen, want ze kunnen veel toegevoegde waarde hebben. Erik de Jeu (projectleider Vilans Hulpmiddelenwijzer) en Luca van Breda (adviseur digitale hulpmiddelen) over de mogelijkheden van hulpmiddelen.

YouTube video thumbnail

Sociale omgeving en buurt

Zorgzame gemeenschappen zijn de toekomst. De vraag naar zorg en ondersteuning in de wijk neemt toe, dat is niet op te vangen door de professionals. Daarom worden bewonersinitiatieven steeds belangrijker.  Belangrijke lessen: sluit aan bij wat er al is en maak geen plannen van bovenaf. Vilans-adviseurs Lian Stouthard, Frans van Zoest en Marcel Canoy over het belang en de mogelijkheden van de sociale omgeving en de buurt.

YouTube video thumbnail

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Video

Auteur

Femke de Wit