Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisbank Digitale Zorg

Gepubliceerd op: 20-06-2024

De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. We delen onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen. Daarnaast delen we kennis over (best) practices, ervaringen met pilots, de opzet van pilots, financieringsmogelijkheden en in welke context toepassingen waardevol zijn.

Waarom deze Kennisbank? 

Zorgtechnologie kan bijdragen aan cliëntwelzijn, ondersteuning van mantelzorgers, het verlichten van werkdruk en het verhogen van werkgeluk van medewerkers. Overal in Nederland zijn we daarom bezig met innovatie, onderzoek en implementatie van digitale zorg. Organisaties proberen vaak alleen dezelfde oplossingen uit zonder dat van elkaar te weten. Het gevolg? De resultaten van pilots en andere experimenten worden nog maar weinig gedeeld. 

Eenheid in methodiek, taal en onderzoek 

Door de Kennisbank Digitale Zorg kunnen organisaties profiteren van elkaars ervaringen. Zo kan de ene zorgaanbieder bijvoorbeeld gebruik maken van de pilotopzet van een andere organisatie. Door het delen van ervaringen kunnen we bovendien komen tot eenheid in methodiek, taal en onderzoek. Dit maakt het mogelijk om kleine onderzoeken van verschillende organisaties te stapelen en stevigere conclusies te trekken over de meerwaarde van zorgtechnologie. Daarnaast willen we organisaties met de kennisbank faciliteren in het maken van gelijkgerichte afspraken over bekostiging van technologie. Dit door gezamenlijke waardebepaling en het delen van resultaten. Als innovaties sneller beoordeeld en geëvalueerd worden, maakt dit een versnelde opschaling mogelijk.

Deelnemende organisaties 

Als Vilans hebben we het initiatief genomen tot de Kennisbank. We werken met verschillende organisaties samen, namelijk: Alzheimer Nederland, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), WDTM, VitaValley, ZonMw, het ministerie van VWS, Hulpmiddelenwijzer.nl, Hogeschool Utrecht (HU), HU Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties, Meiland Training & Consult, Anders Werken in de Zorg, DigiZo, National eHealth Living Lab (NeLL), Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.