Naar hoofdinhoud Naar footer

Ons jaarverslag

Als kennisorganisatie is het onze taak om kennis te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Zodat kennis ook echt de beoogde impact heeft. Daar hebben we in de afgelopen jaren een stevige basis voor neergezet van waaruit we samen met onze partners kunnen groeien.

Dit blijkt onder meer uit onze kennispleinen en websites die continu nieuwe records verbreken. Toch is het belangrijk om te kijken hoe we de kennisinfrastructuur verder kunnen optimaliseren. In de afgelopen jaren hebben we daarvoor belangrijke stappen gezet.

ANBI

Vilans heeft de ambitie aangewezen te worden als een algemeen nut beogende instelling. Meer weten? Bekijk dan ook ons Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Downloads