Naar hoofdinhoud

Congres - Zorgvernieuwing in versnelling: digitale revolutie ouderen- en thuiszorg

Startdatum

19-05-2022 15:00

Einddatum

19-05-2022 19:00

Op 19 mei 2022 organiseren ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland het congres 'Zorgvernieuwing in versnelling'.

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen blijven doen. Innoveren van de zorg is één van de strategieën de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren.

Daarom zetten we zorgvernieuwing in de versnelling. We geven gas ons om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. We richten ons niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers.  

Ervaringen uit Duitsland

Tijdens het congres schenken we aandacht aan de noodzaak van deze versnelling. We onderzoeken wat we van de Duitse ervaringen met de DiPa en DiGa kunnen leren. We gaan in op recente, innovatieve initiatieven. En we schetsen randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest Zorgvernieuwing in versnelling.

Dit congres staat niet op zichzelf, maar is de start van een reeks activiteiten die de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg wil stimuleren en blijvend op de agenda wil zetten. 

Doet u mee?

Programma

  • 13.00 uur: Opening door dagvoorzitter en aanjager zorgvernieuwing

Dagvoorzitter Erwin Bleumink, lid Raad van Bestuur van Vilans opent het congres samen met ‘aanjager zorgvernieuwing’ Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur van zorgorganisatie Sensire. Zij lichten samen het doel van het congres toe.

  • 13.10 uur – In gesprek met Minister Conny Helder

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport en voormalig bestuurder van Tante Louise, Conny Helder, gaat in gesprek over innovatie met Erwin Bleumink en Maarten van Rixtel.

  • 13.45 uur: Wat kan Nederland leren van de Duitse DiGA en DiPA?

Thomas Hagemeijer, Healthcare lead bij TLGG Consulting (Berlijn, Duitsland). Over de terugbetaling van digitale therapieën in Duitsland, de zogenaamde ‘DiGA’ of ‘apps op recept’, dat in 2020 van kracht is geworden. Gecertificeerde digitale oplossingen kunnen worden voorgeschreven door artsen en worden vergoed. Tot nu toe zijn ruim 30 oplossingen gecertificeerd. Wat is de toegevoegde waarde van de DiGA voor het zorgstelsel? En wat moet er gebeuren om een bredere adoptie van de DiGA te realiseren? Naast DiGA’s kent Duitsland ook de DiPA, specifiek beleid afgestemd op de zorg & verpleging. Wat is het verschil tussen de twee? Wat betekent dat voor de Duitse gezondheidszorg? Tenslotte brengt Thomas Hagemeijer de strategische implicaties voor Nederland en Europa in kaart. 

  • 14.20 uur: Virtuele thuiszorg 

Jantine Wilschut, adviseur Productontwikkeling en Innovatie bij Lelie Zorggroep, over digitale zorg in de wijkverpleging. In twee jaar tijd heeft Lelie zorggroep bijna 800 cliënten in de wijk voorzien van digitale zorg, naar tevredenheid van zowel cliënt, mantelzorger als medewerker. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen bij de implementatie? Jantine Wilschut vertelt in deze best practice over de ervaringen van Lelie zorggroep. 

  • 14.50 uur: Korte pauze
  • 15.30 uur: Digitale zorg vanzelfsprekend

Dr. Henk Herman Nap, themacoördinator Digitale Zorg bij Vilans, schetst in deze sessie de randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het is cruciaal om mensgericht te ontwerpen, te werken aan een uniforme waardebepaling met een datagedreven focus en de kennis over digitale zorg te laten stromen tussen regio's. 

  • 16.00 uur: Proof of concept, waardebepaling in de praktijk

Marieke Timmer, afdelingsmanager Care bij Zorg en Zekerheid. Als zorglandschap staan wij de komende jaren voor een grote opdracht: dubbele vergrijzing met minder capaciteit in de zorg. We moeten onder meer kijken naar innovatieve oplossingen. Ziektekostenverzekeraars trekken vanuit Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk op om de hybride en digitale zorg te kunnen versnellen door middel van het Zorgtransformatiemodel. In dit model zijn verschillende fases waarin zorgkantoren samenwerken, voor zowel de Wlz als de Zvw. Binnen de Wlz is gestart met de eerste waardebepaling over slim incontinentiemateriaal. Marieke Timmer gaat u in deze sessie hierover meer vertellen. 

  • 16.00 tot 16.30 uur: Afsluiting 

Onder leiding van de dagvoorzitter en de aanjager zorgvernieuwing wordt het congres afgesloten met het aanbieden van het manifest 'Zorgvernieuwing in versnelling'.

Voor wie? 

Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ is voor iedereen die werkt aan de innovatie van de ouderen- en thuiszorg.  Bestuurders, innovatie- en ICT managers en projectleiders innovatie. Maar ook beleidsbepalers en -beïnvloeders en financiers die zich bezighouden met de ouderen- en thuiszorg. 

Aanmelden

Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 tussen 13.00 en 17.00 uur en is online bij te wonen. Via deze link kunt u zich aanmelden. 

Deelname is gratis. De URL voor de livestream wordt met de bevestiging van de aanmelding toegestuurd. 

Persoonlijke uitnodiging

Een kleine groep genodigden heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen om het congres live bij te wonen. Zij nemen deel aan het congres dat plaatsvindt in hotel theater Figi te Zeist.  

Het congres 'Zorgvernieuwing in versnelling' is georganiseerd door ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Type evenement

Online

Aanmelden

Aanmelden