Naar hoofdinhoud

De Zorgstandaard Dementie in het sociale domein

Startdatum

22-09-2022 17:00

Einddatum

22-09-2022 18:45

De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is ondersteuning vanuit een samenhangende benadering, persoonsgericht en integraal. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En wat kun je doen als je bij een gemeente, welzijnsorganisatie of in een sociaal wijkteam werkt? Hier gaan we tijdens deze kennisbijeenkomst op in. Ook verkennen we hoe zorg en welzijn beter domeinoverstijgend kunnen samenwerken zodat iemand met dementie passende hulp en ondersteuning krijgt.

Programma

14.50 uur: Inloop  

15.00 uur: Welkom en opening door dagvoorzitter (Rinske Boomstra)  

15.05 uur: Plenaire aftrap over de relevantie van de Zorgstandaard Dementie voor het Sociaal Domein 

  • Hans Alderliesten (Movisie) deelt concrete voorbeelden op welke manier de Zorgstandaard relevant is voor gemeenten en hoe zij hier al aandacht aan besteden. 
  • Tine Hoofd (Versa) neemt je mee in het perspectief van een welzijnsorganisatie en het belang van samenwerking tussen zorg en welzijn. 
  • Gea Kosters (BPSW) gaat in op de positie van de casemanagers in het sociaal domein en hoe belangrijk de samenwerking is tussen casemanagers en sociaal wijkteam.

15.35 uur: Uitwisseling in breakout-rooms over de implementatie van de Zorgstandaard Dementie vanuit verschillende perspectieven. Op basis van dezelfde casus verkennen we hoe we de samenwerking met andere domeinen kunnen verstevigen. Wat kan ondernomen worden door: 

  • gemeenten 
  • een welzijnsorganisatie 
  • casemanagers en sociaal domein 

16.20  uur: Verschillende perspectieven verbinden en een gezamenlijke top 5 van to do’s in het werkveld. 

16.40 uur: Evaluatie en afsluiting 

16.45 uur: Einde  

Type evenement

Online

Aanmelden

Inschrijven

Deel via