Naar hoofdinhoud Naar footer

Slimme Zorg Estafette: Gehandicaptenzorg en technologie - inzicht in gebruik, opschaling en doelmatigheid

Datum/tijd

Woensdag 07 februari 2024 van 14.00 uur tot 15.00 uur

Je bent op zoek naar passende zorgtechnologie voor jouw organisatie. Je wilt weten wat er allemaal al in gebruik is, door hoeveel organisaties en locaties en met welk doel zoals ondersteuning van de dagstructuur, ter verbetering van de slaap en om contact op afstand mogelijk te maken. In deze sessie krijg je antwoorden op deze vragen vanuit een brede inventarisatie onder zorgprofessionals van 69 organisaties in de Gehandicaptenzorg.

De sessie is vooral bedoeld voor innovatiemanagers, innovatiemedewerkers , projectleiders en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in het gebruiken van technologie in de Gehandicaptenzorg. De sessie wordt gegeven door Agnes van der Poel en Ilse Bierhoff, senior onderzoekers bij de Innovatie-impuls 2. Een programma waarin we zorgorganisaties inspireren en ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met zorgtechnologie via de Innovatie-Route.

De Innovatie-impuls is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Thema(s)

(Hulp bij) implementatie en opschaling

Domein(en)

Verstandelijke gehandicaptenzorg
Domeinoverstijgend

Organisatie(s)

Innovatie-impuls 2: Vilans en Academy Het Dorp

Locatie

Online

Locatie

Online

Deel deze pagina via: