Naar hoofdinhoud Naar footer

Slimme Zorg Estafette: Van pionieren naar verbinden voor toekomstbestendige zorg

Datum/tijd

Vrijdag 09 februari 2024 van 13.00 uur tot 14.30 uur

Binnen Saffier zijn er sinds september 2022 een team van I-Nurses geïntroduceerd. Het doel van dit team is om vernieuwing, innovatie en het gebruik van technologie te ondersteunen en te versnellen.

Inmiddels is er een jaar verstreken sinds de introductie van de I-Nurses en is er opdracht gegeven vanuit Saffier aan Vilans om een evaluatie uit te voeren om het proces te evalueren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een raamwerk op basis van doelgroep, voor de inzet van zorgtechnologie bij Saffier. In de Webinar vertellen we meer over het concept I-Nurses, de bevindingen van de evaluatie en het ontwikkelde raamwerk.

Thema(s)

(Hulp bij) implementatie en opschaling

Domein(en)

Revalidatie/paramedische zorg
Verpleeghuiszorg

Organisatie(s)

Vilans
Saffier

Locatie

Online

Locatie

Online

Deel deze pagina via: