Naar hoofdinhoud Naar footer

Slimme Zorg Estafette: Vanuit een visie naar concrete stappen met datagedreven werken in zorg en welzijn

Datum/tijd

Dinsdag 13 februari 2024 van 14.00 uur tot 15.00 uur

In 2023 heeft Vilans samen met een kleine groep (ouderen)zorgorganisaties samengewerkt in het co-creatietraject ‘Visie op datagedreven werken’. Hierin werd door de verschillende zorgorganisaties stapsgewijs toegewerkt naar een visie op data-gedreven/data-geïnformeerd/data-ondersteund werken op verschillende niveaus en afdelingen binnen de organisatie.

Het traject bood elke organisatie de ruimte om zelf aan de eigen visie te werken maar ook om samen te leren hoe een visie eruit kan zien en hoe er draagvlak en toewijding wordt gecreëerd voor datagedreven werken als hulpmiddel voor toekomstbestendige zorg. In dit webinar delen we geleerde lessen vanuit dit traject en waarom het voor de organisaties relevant is om hier samen in op te trekken. Ook belichten we hoe in 2024 vanuit visievorming wordt doorgepakt op afgebakende thema's, zoals het beter benutten van zorgalarmeringsdata.

Thema(s)

Anders werken

Domein(en)

Verpleeghuiszorg
Thuiszorg
Domeinoverstijgend

Organisatie(s)

Vilans

Locatie

Online

Locatie

Online

Deel deze pagina via: