Naar hoofdinhoud Naar footer

10 uitgangspunten voor gebruik psychofarmaca bij onbegrepen gedrag

Deze 10 uitgangspunten voor bewust gebruik van psychofarmaca zijn tot stand gekomen in het kader van het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca'. Dit in samenwerking met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apothekers, managers, bestuurders en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

1. Nooit eerste keuzemogelijkheid

Psychofarmaca voor onbegrepen gedrag is niet de eerste keuzemogelijkheid, met uitzondering van situaties met acuut gevaar voor de cliënt of zijn omgeving. Kijk eerst waar het onbegrepen gedrag vandaan komt.

2. Vooraf gedegen analyse

Behandeling van onbegrepen gedrag wordt voorafgegaan door een gedegen analyse van lichamelijke, psychische, persoonlijke en omgevingsfactoren.

3. Altijd in overleg met cliënt

Behandeling met psychofarmaca voor onbegrepen gedrag is altijd in overleg met de cliënt(vertegenwoordiger) en onderdeel van een integraal multidisciplinair opgesteld behandelplan onder behandelregie van de gedragswetenschapper, arts of verpleegkundig specialist.

4. Indicatie of acute situatie nodig

‘Zo nodig’ gebruik van psychofarmaca voor onbegrepen gedrag is, tenzij geïndiceerd of in acute situaties, niet toegestaan.

5. Direct nadenken over afbouw

Bij aanvang van psychofarmaca voor onbegrepen gedrag wordt al direct nagedacht over en gewerkt aan afbouw en stoppen. Bekijk deze 10 tips om psychofarmaca te verminderen.

6. Terugkerende evaluatie

Bij gebruik van psychofarmaca voor onbegrepen gedrag wordt minimaal 3-maandelijks geëvalueerd met arts, gedragswetenschapper, verzorgende/begeleider en met input van cliënt(vertegenwoordiger). Bij deze evaluatie is de apotheker tenminste 1 keer per jaar aanwezig.

7. Psycho-educatie over onbegrepen gedrag

Cliënt(vertegenwoordiger), verzorgende en/of begeleider krijgen psycho-educatie over onbegrepen gedrag en over het monitoren van de werking en bijwerking van de psychofarmaca.

8. Bestuurder is verantwoordelijk

De bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor het psychofarmacabeleid en zorgt voor voldoende deskundig personeel en randvoorwaarden.

9. Werken volgens richtlijnen

Professionals werken volgens professionele richtlijnen over onbegrepen gedrag en het voorschrijven van psychofarmaca.

10. Evaluatie op afdelingsniveau

Gebruik van psychofarmaca bij gedragsproblemen wordt op afdelingsniveau geëvalueerd.

Meer informatie over psychofarmaca

  • Lees het bericht Van Rijn wil landelijke aanpak voor vermindering psychofarmaca
  • Lees het bericht Gedragsmedicatie bij gehandicapten vaak onnodig

Deel deze pagina via:

Contactpersoon