Naar hoofdinhoud Naar footer

Buurtgenoten en eigen netwerk sleutel tot langer thuis wonen

Gepubliceerd op: 09-04-2024

Vijftigplussers willen in de toekomst het liefst zelfstandig thuis blijven wonen, zelfs als ze (meer) zorg nodig hebben. 63% geeft aan op hun buurtgenoten te kunnen terugvallen voor extra hulp. Als ze in de toekomst hulp of zorg nodig hebben, is bijna de helft bereid om hiervoor te betalen. De bereidheid om anderen te helpen is bijzonder groot: maar liefst 72% wil een ander minimaal een keer per week helpen en 40% zelfs meerdere keren. De toekomstige generatie ouderen staat open voor technologische hulpmiddelen die het thuiswonen makkelijker maken. Dit blijkt uit onderzoek van Vilans en Bureauvijftig onder 1629 vijftigplussers.

Buurt als sleutel

De sleutel om thuis te kunnen blijven wonen is de buurt en leefomgeving. Veel vijftigplussers (63%) hebben er namelijk alle vertrouwen in dat ze op hun buurtgenoten terug kunnen vallen, mocht dat nodig zijn. 65% van de ondervraagden heeft wekelijks of vaker contact met de buren. Daar steekt de Babyboomgeneratie met 72% bovenuit. Zij spreken hun buren wekelijks of vaker en zijn daarmee de ‘lijm’ van de buurt.

Bereidheid om een ander te helpen

De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, is onder de toekomstige generatie ouderen bijzonder groot: maar liefst 72% wil een ander minimaal een keer per week helpen en 40% zelfs meerdere keren. Men staat echter niet te ­popelen om in andermans persoonlijke verzorging te voorzien. Alleen de eigen partner en kinderen vormen hier een uitzondering op.

Interessant is dat 22% van de ondervraagden er geen problemen mee heeft om hulp te vragen aan zijn eigen netwerk, terwijl 27% het stellen van een vraag juist als erg moeilijk ervaart. En wel om diverse redenen, uiteenlopend van een gebrek aan sociale vaardigheden tot de vrees het netwerk te zwaar te belasten.

“De toekomstige generatie ouderen is onderdeel van de oplossing. Ze willen en kunnen langer  wonen waar zij willen met hulp van sociale relaties, hun buurtnetwerk en technologie. Ouderenzorgorganisaties zijn bezig om deze omslag te maken. Er is ook niet één vorm, mensen hebben verschillende voorkeuren en daar zijn al veel mooie voorbeelden van. Deze voorbeelden delen we graag, zodat de hele sector de transitie kan maken, samen met ouderen zelf, zegt Mirella Minkman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vilans.

Mirella Minkman, Voorzitter Raad van Bestuur van Vilans

Toekomstige generatie ouderen klaar voor techtools

De toekomstige generatie ouderen staat open voor het inzetten van domotica (37%) en andere tools en mogelijkheden die het thuis wonen eenvoudiger maken. Ook ziet een derde hulpmiddelen om je eigen gezondheid te monitoren als mogelijkheid. Ook vindt meer dan een derde van de ondervraagden beeldbellen met een zorgverlener een uitkomst. Slechts 10% staat er helemaal niet voor open om technische hulpmiddelen toe te passen.

Wonen waar het prettig is

Zelfs als mensen (meer) zorg nodig hebben, geeft slechts 7% aan naar een verpleeghuis te willen. Mocht die extra zorg nodig zijn, dan kiezen mensen voor zorg aan huis (69%). Daarna volgt zorg door naasten met 27%. Op de vraag of de toekomstige generatie ouderen bereid is om extra te betalen voor hulp en zorg mocht dat in de toekomst nodig zijn, gaf 47% een bevestigend antwoord. Daarnaast is 39% bereid om te betalen voor zorg en ondersteuning door hun eigen netwerk of een maatje.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan