Naar hoofdinhoud Naar footer

7 voordelen van het Omaha System

Het Omaha System is een classificatie die zorgprofessionals helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Wat zijn de voordelen van het gebruik van het Omaha System?

YouTube video thumbnail

1. Makkelijk te gebruiken en volgt denkwijze van zorgprofessionals

Het Omaha System is in de Verenigde Staten door en voor zorgprofessionals ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System. Hierdoor sluit het goed aan bij de praktijk.

2. Breed toepasbaar voor zorg thuis, in sociaal domein maar ook intramuraal

Het Omaha System is toepasbaar voor cliënten, hun gezin of een gemeenschap ongeacht leeftijden, medische diagnoses of woonlocaties. Het wordt in verschillende sectoren toegepast zoals in de thuiszorg en in de openbare, maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg.

3. Integreert op logische manier aandachtsgebieden, uitkomsten en acties

De zorgprofessional brengt de aandachtsgebieden van de cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen:

  • het fysiologische domein
  • het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein
  • het omgevingsdomein
  • het psychosociale domein 

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores rond de kennis, gedrag en status van de cliënt. Aan deze scores koppelt de zorgprofessional acties waarbij hij kiest uit 4 hoofdgroepen en de acties steeds verder specificeert zodat het op maat voor de cliënt toepasbaar is. Alles in één logisch geheel.

4. Gevalideerd en internationaal geborgd

Het Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en 1 van de 6 classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland.

5. Gebruiksvriendelijk in automatisering waardoor makkelijk te vertalen naar ECD

Iedere term in het Omaha System kent een unieke numerieke code. Deze codes zijn makkelijk te koppelen aan allerlei ICT-toepassingen.

6. Ondersteunt zorgprofessionals in methodisch denken en werken

Het Omaha System bestaat uit 3 verbonden onderdelen die, als ze met elkaar in een logische volgorde worden gebruikt, het methodisch werken ondersteunen.

7. Maakt voor cliënten helder waar gezamenlijk aan gewerkt wordt

Maar ook wat ieders rol is. Het biedt ook aan de cliënt woorden en inzicht over dat wat nodig is en hoe daaraan gewerkt wordt door de formele en informele zorg samen. 

Meer informatie over het Omaha System

Deel deze pagina via:

Contactpersoon