Naar hoofdinhoud Naar footer

Het AanmeldPortaal – direct de juiste zorg op de juiste plaats voor kwetsbare ouderen

Veel ouderen belanden na een crisissituatie op de spoedeisende hulp of worden in het ziekenhuis opgenomen. Dit is meestal niet de meest geschikte plek voor deze mensen om te herstellen. Bovendien bezetten zij onnodig een ziekenhuisbed. Sinds juni 2021 pakken zorgorganisaties in West-Brabant dit centraal aan.

Het AanmeldPortaal is een centraal coördinatiepunt dat 24/7 inzicht geeft in de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden. Op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur biedt Het AanmeldPortaal aan verwijzers ondersteuning bij een spoedplaatsing.

‘We hebben al tientallen onnodige opnames in het ziekenhuis voorkomen’

Armand Lagrouw

Integrale samenwerking

Samen met zorgverzekeraar CZ hebben zorgverleners in de regio West-Brabant het initiatief genomen voor Het AanmeldPortaal. Huisartsen, SEH-artsen maar ook wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners kunnen contact opnemen met het portaal wanneer zij het niet verantwoord vinden dat de patiënt zelfstandig thuis verblijft.

Minder opnames

Armand Lagrouw, regiomanager van zorgorganisatie Surplus: ‘In een spoedsituatie hoeven de zorgverleners dankzij Het AanmeldPortaal niet meer rond te bellen naar verschillende zorginstellingen. We weten dat dit vaak uren in beslag neemt. Met Het AanmeldPortaal hebben zorginstellingen 24/7 actueel inzicht in de beschikbare bedden in de regio die passen bij de zorgvraag. Ook een heel fijne meerwaarde is dat op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur snel collegiaal overleg kan plaatsvinden tussen bijvoorbeeld huisarts en professional binnen een zorgorganisatie. Zo bepalen zij samen hoe de betreffende patiënt het beste geholpen kan worden. Dat het werkt, blijkt uit de praktijk van de afgelopen maanden: we hebben al tientallen onnodige opnames weten te voorkomen.’

Snel een plek voor mevrouw Vellinga

Een treffend voorbeeld van de juiste hulp op de juiste plaats is het verhaal van mevrouw Vellinga (gefingeerde naam). Mevrouw is gevallen en inmiddels ernstig verzwakt. Ze heeft veel pijn en kan duidelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Helaas woont er geen mantelzorger in de buurt. De huisarts is geschrokken van haar situatie en zoekt met spoed een plek waar zij kan aansterken. Waar de huisarts eerst uren bezig was met het bellen naar verschillende zorgorganisaties of direct doorverwees naar het ziekenhuis, is nu één telefoontje naar Het AanmeldPortaal voldoende. De zorgadviseur die met de huisarts spreekt, vindt in het systeem direct een plek voor mevrouw. Ook koppelt de adviseur meteen terug aan de huisarts hoe de medische overdracht plaatsvindt. Mevrouw Vellinga kan diezelfde dag nog terecht: een opluchting voor haarzelf, haar familie én de huisarts.

Regionale samenwerking

Mireille de Wee is bestuurder van Mijzo en voorzitter van het transmuraal samenwerkingsverband. ‘De noodzaak om de zorg voor ouderen anders te organiseren neemt toe’, vertelt ze. ‘Dat komt door een grote toename van het aantal ouderen en onvoldoende mensen om de huidige zorg te blijven bieden. En we kunnen de zorg voor ouderen echt anders organiseren. Door regionaal samen te werken maken we meer impact. En we dragen bij aan het optimaliseren van de ketenzorg in de regio. We ondersteunen mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en ook dat iedereen weet wat de wensen van de mens zijn in de laatste levensfase. Daarnaast voorkomen we onnodige instroom in het ziekenhuis en bevorderen we een goede doorstroom en uitstroom in het ziekenhuis.’

Gezamenlijke intentieovereenkomst ouderenzorg

Het AanmeldPortaal is een onderdeel van een bredere regionale aanpak om tot betere en toekomstbestendigere netwerkzorg voor ouderen te komen. Verschillende zorgorganisaties in West-Brabant hebben medio december 2021 daarvoor samen met de zorgverzekeraar een intentieovereenkomst getekend. Ze gaan de komende drie jaar nog intensiever met elkaar samenwerken. Naast Het AanmeldPortaal gaat de aandacht uit naar onder meer

 • Advanced Care Planning
 • vroegsignalering
 • beter afstemmen van de capaciteiten in de keten
 • logeerzorg
 • een afdeling transmurale zorg onder het dak van het ziekenhuis waar patiënten eerder aan herstel kunnen werken
 • nog betere onderlinge afstemming
 • ICT in de keten

Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ: ‘Dit leidt ertoe dat kwetsbare ouderen eerder in beeld zijn en op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Zo wordt de beschikbare capaciteit van de zorg goed benut, zonder dat het zorgverleners onnodig veel tijd kost. Zorgorganisaties hebben elkaar nodig om dit te organiseren, zonder regionale samenwerking lukt het niet.’

Aan het regionale samenwerkingsverband voor West-Brabant doen de volgende organisaties mee: Amphia, MSB-A, Het huisartsen Team, Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Zorroo, Avoord, De MARQ, Mijzo, Revant, Surplus, Thebe en zorgverzekeraar CZ.

Routekaart Het AanmeldPortaal

Een kwetsbare oudere meldt zich bij een arts. Is er sprake van een probleem dat onderzocht moet worden in het ziekenhuis?

 • Zo ja, doorverwijzing naar het ziekenhuis.
 • Zo nee, arts beoordeelt de situatie.

Arts stelt vragen: kan de oudere naar het toilet? Kan de oudere in en uit bed? Kan de oudere alarmeren?

 •  Als één van deze vragen met nee beantwoord wordt, dan kan vvt een oplossing bieden (wijkverpleging of plaatsing in zorginstelling). Indien een oudere een voorkeur voor een bepaalde instelling heeft, kan direct contact opgenomen worden met de zorginstelling. Heeft de cliënt geen voorkeur of is er geen plek in de voorkeursinstelling van de cliënt, dan kan de cliënt aangemeld worden via Het AanmeldPortaal.

Arts belt met Het AanmeldPortaal

 • Het AanmeldPortaal stelt een aantal vragen aan de arts om vast te stellen hoe de cliënt het beste geholpen kan worden.

Eventueel consultatie specialist ouderengeneeskunde

Beoogde resultaten van Het AanmeldPortaal

 • Betere bereikbaarheid VVT (24/7).
 • Duidelijker en eenvoudiger proces voor huisartsen.
 • Grotere rol VVT bij het zoeken naar passende oplossing na ziekenhuisopnamen of bezoek aan de spoedeisende hulp.
 • Overbruggingszorg bevordert doorstroom.

Meer weten

Deel deze pagina via: