Naar hoofdinhoud Naar footer

Doe mee met Begeleiding à la carte 2!

Een aantal organisaties in de gehandicaptenzorg ontwikkelden aanpakken voor vernieuwende en persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Zij werden daarbij begeleid vanuit Begeleiding à la carte. Vijf van deze toekomstbestendige aanpakken zijn geselecteerd om breder in het veld te delen en toe te passen in het vervolgprogramma. De aanmelding is per 18 januari gesloten.

---- De inschrijving voor dit programma is inmiddels gesloten -----

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. Spreekt jou dit aan? Doe mee!

De aanpakken

Er zijn 5 aanpakken waaruit je kunt kiezen. Je kunt met 1 aanpak meedoen. Samen met andere organisaties ga je in een lerend netwerk de aanpak leren kennen, toepassen en versterken. Je krijgt hierbij ondersteuning van een coach, een actieonderzoeker en een kennisverspreider. Uiteindelijk maken we de toepasbare kennis beschikbaar voor de hele gehandicaptenzorg. De aanpak is per 18 januari gesloten.

Ontdek verschillende vormen van Flexwonen zodat ouders en kinderen met een verstandelijke beperking kunnen wennen aan ergens anders wonen dan thuis. 

Deze aanpak richt zich op de inrichting van kamers voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag; zoveel mogelijk op maat, passend bij de bewoner.

Oefenen met zelfstandig wonen in een tiny house op het terrein met begeleiding nabij. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfvertrouwen bij bewoners van de Tiny Houses: “We hebben hun wereld zo klein gemaakt dat ze groots kunnen leven’’.

Deze aanpak richt zich op mensen met LVB en een intensieve ondersteuningsvraag die zelfstandig willen wonen in de wijk. Zij ontvangen zorg en begeleiding in hun eigen woning. Het Houvast biedt zo 24-uursondersteuning in een ambulante setting. 

Ervaringsleren gaat over iets ervaren, doen of ondergaan. Het betrekt meerdere zintuigen, raakt emoties en zorgt voor bewustwording. Hierdoor krijgen professionals mee hoe het is om minder regie over je leven te hebben wanneer je een beperking hebt. 

Over Begeleiding à la carte 2

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van het ministerie van VWS. Het programma is op 1 maart 2023 gestart en loopt 3 jaar.

Deel deze pagina via: