Naar hoofdinhoud Naar footer

Dubbeldikke uitgave Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Gepubliceerd op: 15-03-2022

De maarteditie van het ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’ (TGG) van 2022 is uit. Deze keer met acht nieuwe artikelen. Zo leest u over de gevolgen van COVID-19-maatregelen voor het welbevinden van bewoners van ouderenzorginstellingen. Verder een onderzoek over het delen van mantelzorg, een passende aanpak van eenzaamheid en nog veel meer.

Om de impact van de COVID-19-maatregelen op bewoners van instellingen voor langdurige zorg te onderzoeken, hielden auteurs twee enquêtes en inventariseerden de mening van behandelaren en die van zorgmedewerkers, familie en bewoners zonder ernstige cognitieve beperkingen. In dit artikel leest u over de gecombineerde resultaten over sociale contacten en eenzaamheid, probleemgedrag en affect. Bovendien komen inzichten van professionals aan bod om toe te passen in de toekomst.

Delen van mantelzorg

Door maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen neemt de druk op mantelzorgers van kwetsbare, thuiswonende senioren toe. Om deze druk te verlichten zoeken naasten naar mogelijkheden om zorgtaken met anderen te delen. Veel mantelzorgers lijken hierbij echter een drempel te ervaren. Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op het begrijpen van de overwegingen die bij het delen van zorgtaken een rol spelen.

Aanpak van eenzaamheid

Door drie persona te beschrijven maakt dit artikel een vertaalslag van empirische data naar de praktijk. Elke persona is een subgroep van eenzame oudere mensen en wordt beschreven volgens een aantal risicofactoren voor eenzaamheid. Daarmee gaan auteurs na wat het mogelijke effect is van het verbeteren van een aantal van deze factoren voor vermindering van eenzaamheid.

TGG in de mail

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt al meer dan 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. Alle wetenschappelijke artikelen van TGG kosteloos lezen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Deel deze pagina via: