Naar hoofdinhoud Naar footer

Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage ouderenzorg

Gepubliceerd op: 08-08-2021

Een triagewebsite met een overzicht van gezondheidsproblemen ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in Zuidoost-Brabant. Verpleegkundigetriage.nl verlaagt de werkdruk van specialisten ouderengeneeskunde. ‘Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen’, zegt Tiny Wentholt-Janssen van Archipel Zorggroep.

Auteur: Karin Burhenne

Triage betekent de juiste zorgroute kiezen voor en nieuwe cliënt. Tiny Wentholt-Janssen van Archipel Zorggroep in Eindhoven realiseerde in 2014 een triagewebsite in samenwerking met collega’s. Dat gebeurde met ondersteuning vanuit innovatiemiddelen voor de regio Zuidoost-Brabant. Wentholt-Janssen vertelt dat de website twee doelen heeft: ‘Ten eerste verpleegkundigen en verzorgenden sterker maken in hun werk door klinisch redeneren te ondersteunen. Daarmee draagt het bij aan de veiligheid voor onze bewoners. Het tweede doel is de werkdruk van de specialisten ouderengeneeskunde te verlagen. Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen.’ 

Voor wie is de website bedoeld?

De website biedt verzorgenden-IG en verpleegkundigen handvatten bij de triage wanneer zich gezondheidsproblemen bij cliënten voordoen. Ook wordt het mogelijk dat artsen voor meerdere organisaties werken, omdat de samenwerking tussen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen op dezelfde manier gaat. Dat is vooral in de avond, nacht en het weekend van belang. Daarom investeert de regio in meer eenheid in de taal van de triage en het verbeteren van vaardigheden in het klinisch redeneren. De website is daar een belangrijk instrument voor.

Hoe werkt de website?

Verpleegkundigetriage.nl biedt een overzicht van uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en pijn op de borst. Zorgprofessionals doorlopen een serie vragen in een stappenplan dat gebaseerd is op landelijke protocollen. Op die manier stellen ze vast of een probleem wel, in mindere mate, of niet acuut is. De kleuren rood, oranje en groen laten dat zien. Is sprake van oranje of rood, dan kunnen zorgverleners een verpleegkundige of arts bellen. Dit gebeurt volgens een belscript: voordat ze gaan bellen, noteren ze eerst zaken als naam en leeftijd, symptomen en een aantal vitale parameters, zoals de bloeddruk. Door eenzelfde instrument te gebruiken kunnen artsen met eenduidige symptoom- en cliëntinformatie tot een oordeel komen. Een e-learning leert verzorgenden en verpleegkundigen werken met de website.

Meer over triage in de verpleeghuiszorg

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgmedewerkers en behandelaren het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan