Naar hoofdinhoud Naar footer

Effectieve interventies vinden hun weg in langdurige zorg

Tientallen locaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben bewezen effectieve interventies geïmplementeerd, zo blijkt uit onderzoek van NIVEL in opdracht van Zorginstituut Nederland. Om de implementatie van een interventie tot een succes te brengen, moet de interventie goed aansluiten bij de praktijk en ook meerwaarde bieden.

In de Databank erkende interventies van Vilans zijn op dit moment 63 goed onderbouwde interventies voor de langdurige zorg opgenomen (34 voor de gehandicaptenzorg en 29 voor de langdurige ouderenzorg). Voorbeelden zijn een programma om de communicatie te verbeteren met kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (intramuraal) en ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie in het verpleeghuis om sociaal isolement te verminderen. Nivel keek in haar onderzoek specifiek naar 27 interventies, die behalve goed onderbouwd ook effectief zijn. Het Nivel-onderzoek focust op in hoeverre de effectieve interventies uit de Databank ook daadwerkelijk worden ingezet in de praktijk.

Erkende effectieve interventies op tientallen locaties uitgevoerd

Hieruit blijkt dat de interventies in de ouderenzorg op tientallen locaties geïmplementeerd zijn (Bemelmans, Voss en Francke, 2022). Voor de interventies in de gehandicaptenzorg, met vaak een specifieke kleinere doelgroep, is dat op wat minder locaties. Om de implementatie tot een succes te brengen, moet de interventie goed aansluiten bij de zorgvragen, werkwijze en behoeften in de zorgpraktijk. De aangetoonde effectiviteit kan bijvoorbeeld bijdragen aan het overtuigen van bestuurders om de interventie te faciliteren.

Vilans ziet aanknopingspunten hoe nog meer zorgorganisaties effectieve interventies kunnen toepassen

Lia Davelaar, directeur kennismanagement en strategie bij Vilans, is positief over de uitkomsten. ‘Goed te horen dat effectieve interventies voor de langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg hun weg vinden naar de zorgorganisaties en dat ze al op tientallen locaties geïmplementeerd zijn. Maar het onderzoek laat ook een verbeterpunt zien en dat is dat de bekendheid van effectieve interventies hoger kan. Daar kunnen we van leren als we vanuit het kader 'Passende Zorg’ meer en andere onderbouwde interventies beschikbaar willen stellen voor de sector. Daar gaan we vanuit Vilans de komende jaren extra aandacht aan besteden.’ 

Mirella Minkman, voorzitter Raad van Bestuur bij Vilans, is het daar helemaal mee eens. ‘Het is zo belangrijk dat we in de langdurige zorg doen waarvan is aangetoond dat het werkt. Daarmee bereik je betere resultaten, maar wat minstens zo belangrijk is, het verbetert de kwaliteit van de zorg aan cliënten.’

Meer informatie over Databank erkende interventies

Wil je meer weten over de Databank erkende interventies van Vilans, bekijk dan de website. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Sinds 2007 werken verschillende kennisinstituten samen aan goede interventies in de jeugdhulp, zorg, preventie, sociaal domein en bewegen.

Deel deze pagina via: