Naar hoofdinhoud Naar footer

Elektronisch Cliëntendossier nieuw in Kennisbank Digitale Zorg

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is hét digitale instrument dat alle zorgprofessionals in de verschillende sectoren van de zorg ondersteunt. Deze technologie is onlangs toegevoegd in de Kennisbank Digitale Zorg.

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en behandelaars die in de zorg werken leggen in het ECD gegevens vast over de inhoud van de zorg en behandeling van hun cliënten. Door uitwisseling van de gegevens zal iedere bij de client betrokken zorgprofessional in de zorgketen op het juiste moment over de juiste en nodige gegevens beschikken. Lees meer over deze onmisbare technologie in de langdurige zorg.

Kennisbank Digitale Zorg

De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. We delen onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen. Daarnaast delen we kennis over (best) practices, ervaringen met pilots, de opzet van pilots, financieringsmogelijkheden en in welke context toepassingen waardevol zijn. 

Deelnemende organisaties  

Als Vilans hebben we het initiatief genomen tot de Kennisbank. We werken met verschillende organisaties samen, namelijk: Alzheimer Nederland, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), WDTM, VitaValley, ZonMw, het ministerie van VWS, Hulpmiddelenwijzer.nl, Hogeschool Utrecht (HU), HU Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en Meiland Training & Consult.

Deel deze pagina via: