Naar hoofdinhoud Naar footer

'Equipe Mont Ventoux' erkend als interventie

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen krijgen meer zelfvertrouwen als zij deelnemen aan Equipe Mont Ventoux. Na een trainingsprogramma beklimmen de jongeren op de fiets de Mont Ventoux wat hen een mooie ervaring oplevert. De interventie is onlangs erkend door de Erkenningscommissie ‘Langdurende gehandicaptenzorg’ van Vilans vanwege de theoretische goede onderbouwing.

YouTube video thumbnail

De interventie is ontwikkeld door zorgorganisaties Koraal en Pluryn. Gedurende zes maanden fietsen de jongeren in een vaste groep meerdere keren per week. Elke jongere heeft een eigen buddy. Samen vormen ze een fietsduo waarbij de buddy de jongere onder andere aanmoedigt om door te gaan op moeilijke momenten. Het gaat hierbij om jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Zij hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) en laten externaliserend probleemgedrag zien zoals agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. 

Positieve ervaring kan vicieuze cirkel doorbreken

De interventie gaat uit van de gedachte dat sport een positieve invloed op de jongeren kan hebben. Denk hierbij aan het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen en een afname van gedragsproblemen. Dit door op een andere positievere manier met anderen in contact te zijn. Het kan de vicieuze cirkel van negatief reageren en afwijzende reacties doorbreken waar deze jongeren vaak mee te maken hebben.

Vergroten van zelfvertrouwen 

Uit een eerste onderzoek lijkt Equipe Mont Ventoux te leiden tot meer zelfvertrouwen bij de deelnemers. Daarnaast zijn de deelnemers zeer tevreden over onder andere het doel en resultaat van de interventie en het contact met de buddy’s. Het is niet duidelijk of de interventie ook de sociale vaardigheden vergroot en de gedragsproblemen vermindert bij de jongeren. Dit werd bij de deelnemers nog onvoldoende aangetoond. 

Wie kan de interventie uitvoeren? 

Equipe Mont Ventoux kan worden uitgevoerd bij organisaties die begeleiding en behandeling bieden aan mensen met een beperking. Voor het trainingsschema werkt het praktisch als de deelnemers in één fietsgroep zorg krijgen bij dezelfde organisatie, maar dit is geen voorwaarde. De buddy’s zijn vrijwilligers die geen achtergrond in de hulpverlening hebben. De trainers (ploegleiders) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Equipe Mont Ventoux en hebben bij voorkeur ervaring als vrijetijdsbegeleider van jongeren met een lvb. Zij begeleiden de fietsgroep bij de fietstochten en trainingen. 

Meer weten?

Equipte Mont Ventoux wordt aangeboden via Koraal. Wilt u meer informatie of advies over de interventie en implementatie? Dan kunt u contact opnemen via equipemontventoux@koraalgroep.nl. Na informatie-uitwisseling en een verkennend gesprek, kan uw organisatie zich aansluiten bij de volgende editie van Mont Ventoux. Houd u hierbij rekening dat de voorbereidingen voor de deelnemers vroeg in het najaar beginnen om in juni van het daaropvolgende kalenderjaar de Mont Ventoux te kunnen beklimmen.

Bekijk de video over de beklimming door cliënten van Pluryn

Over het erkenningstraject

In de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op Databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon