Naar hoofdinhoud Naar footer

‘GRIP op probleemgedrag’ effectief bij ouderen met dementie

De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de interventie ‘GRIP op probleemgedrag’ erkend als goed onderbouwd en effectief. Uit onderzoek blijkt dat de interventie helpt bij het verminderen van onbegrepen gedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg.

YouTube video thumbnail

GRIP besteedt aandacht aan oorzaken van onbegrepen gedrag en het belang van methodisch werken. De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het VUmc ontwikkelde de interventie.

Psychofarmaca bij probleemgedrag

Onbegrepen gedrag, zoals roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren, komt voor bij 80 procent van de mensen met dementie. Dit soort gedrag zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven bij bewoners en een verhoogde belasting van verzorgend personeel. Regelmatig worden psychofarmaca gebruikt om probleemgedrag te behandelen: middelen waarvan het effect beperkt is en de bijwerkingen hoog. Toch gebruikt rond 65% van de verpleeghuisbewoners met dementie psychofarmaca.

Stappenplan

‘GRIP op probleemgedrag’ beantwoordt aan de noodzaak om hier iets aan te doen. De interventie bestaat uit scholing en een stappenplan voor methodisch werken. Het methodisch werken bestaat uit 4 stappen; signaleren, analyseren, behandelen en evalueren. De zorgmedewerkers, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden in dit proces.

Brede, open kijk bij zorgprofessional

In het eindoordeel spreekt de erkenningscommissie van een doortimmerde onderbouwing. De interventie zorgt voor een brede, open kijk bij de zorgprofessional. Ook vindt de commissie dat er veel aandacht is voor complexe samenwerkingsprocessen, het wie-doet-wat en het optimaal profiteren van ieders expertise. De commissie waardeert dat de interventie bestaande protocollen en richtlijnen gebruikt. Daarnaast hebben zij aangegeven dat de eerste aanwijzingen voor effectiviteit aanwezig zijn. 

Grotere tevredenheid zorgmedewerkers

De goede onderbouwing komt door het wetenschappelijk onderzoek van dr. Sandra Zwijsen en collega’s naar de effecten van GRIP op zowel probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners, als op de werkdruk en werktevredenheid bij zorgmedewerkers. GRIP is effectief gebleken in het verminderen van probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie. Met GRIP verandert de werkdruk niet, maar neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers wel toe.

Wijziging op verzoek van de indiener is goedgekeurd door de commissie ouderenzorg van oktober 2019. De Grip Online tool is niet langer beschikbaar. Hiervoor kunnen de GRIP werkformulieren gebruikt worden. De formulieren zijn in te bouwen in het elektronisch cliëntendossier (ECD).

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen beoordelen de ingediende interventies.

Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Wij zijn partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Meld hem dan aan voor het erkenningstraject. Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon