Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe (h)erken je dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?

Gepubliceerd op: 15-10-2021

De proeftuinen stonden in het teken van goed en op tijd dementie (h)erkennen. Het lastige daarvan is dat iemand met een verstandelijke beperking zich niet altijd (goed) kan uiten. Tijdens de proeftuinen werden drie doelen vastgesteld die aansluiten op de behoeften van de deelnemende zorgorganisaties.

YouTube video thumbnail

Doelen van de proeftuinen

De deelnemers gingen in werkgroepen aan de slag met de volgende doelen: 

  1. Deskundigheidsbevordering van medewerkers.
  2. Bepalen wat nodig is in de woonomgeving, ondersteunende technologie en een pedagogisch klimaat creëren waarin een cliënt kan leren.
  3. Samenwerken met naasten en de omgeving van de cliënt. 

In lijn met deze doelen hebben de zorgorganisaties bepaald welke kennis ze in welke situatie nodig hebben. Vervolgens gingen ze aan de slag om praktische tools te ontwikkelen waarmee ze die kennis snel en eenvoudig toe kunnen passen.

Resultaten en praktische kennistools

Belang van juiste diagnose dementie

Belangrijk bij het (h)erkennen van dementie is op tijd de juiste goede diagnose kunnen stellen. Dat houdt onder meer in dat niet te snel een conclusie wordt getrokken. Gedrag kan bij dementie lijken te horen, maar mogelijk gaat het over een pijnklacht of is een verhuizing de oorzaak. In het diagnosticeren hebben medewerkers uit verschillende disciplines, en ook naasten, een belangrijke rol met bepaalde taken. Alle succesfactoren per rol zijn tijdens de proeftuinen verzameld. Vooral de gesprekken met Prisma en Koraal over concrete casussen gaven inzicht in de succesfactoren. De succesfactoren zijn verdeeld over handige koffers. Iedere rol heeft op deze manier een eigen koffer.

Kalender met tips voor het samenwerken met naasten

Veranderingen kunnen in het begin van dementie subtiel zijn. Belangrijk om daar met naasten het gesprek over aan te gaan, want zij kennen de persoon goed om wie het gaat. Tijdens de proeftuin is een kalender gemaakt met handvatten en tips om samen te werken met naasten.

Wegwijzer voor dementievriendelijke woonomgeving 

Ouder wordende cliënten die dementie krijgen, hebben een dementievriendelijke woonomgeving nodig. Beschikbare informatie daarover bleek alleen erg versnipperd te zijn. Prinsenstichting, Triade, Middin en Ipse de Bruggen hebben daarom informatie samengevoegd in een wegwijzer. De wegwijzer is voor iedereen die de leefomgeving en het leven van ouderen met een verstandelijke beperking meer passend en stimulerend wil maken. 

Meer informatie

Wat hebben de deelnemers nog meer aan praktische tools ontwikkeld? 

  • Prisma: goed werkbare observatielijsten
  • ASVZ: bewust herinneringen ophalen
  • Philadelphia: een signaleringsladder voor niet-pluis signalen
  • De Hartekampgroep: gesprekskaart signalen van beginnende dementie

Deelnemer proeftuin:
‘Alles wat er vandaag gezegd is, is al een schat aan informatie.’

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan