Naar hoofdinhoud Naar footer

Infographic - Hoe je het welzijn vergroot van jonge mantelzorgers

In Nederland zorgt ongeveer 6 tot 8% van de 13- tot 17-jarigen voor familie of een vriend. Zij zijn zogenoemde ‘jonge mantelzorgers’. Het zorgen voor een ander of zorgen maken om iemand kan grote impact hebben op het welzijn van deze jongeren. Vanuit het Europese project Me-We onderzoekt Vilans daarom samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau wie deze jongeren zijn en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. De eerste resultaten zijn in een infographic samengevat.

Uit een enquête onder 154 jonge mantelzorgers blijkt dat het zorgen voor een naaste problemen kan opleveren voor zowel de lichamelijke als psychische gezondheid, zoals rug- of hoofdpijn, maar ook depressie of angst. Goede voorlichting en passende ondersteuning aan jonge mantelzorgers is dus van belang. 

Bestaande interventies

Er bestaan al verschillende interventies om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Toch lijken deze niet altijd te werken. Het aanbod sluit niet goed aan bij hun behoeften of er is geen integrale aanpak tussen de domeinen welzijn, jeugdzorg, publieke gezondheid en onderwijs. Ook zijn de jongeren vaak niet zichtbaar omdat zij zichzelf niet herkennen als mantelzorger. Dit maakt het voor gemeenten en scholen lastig om te weten wie jonge mantelzorgers zijn en hoe zij geholpen kunnen worden.

Ingrediënten voor succesvolle ondersteuning

Wat zijn dan wél succesvolle manieren om het welzijn van jongeren te vergroten? Via de enquête gaven de jonge mantelzorgers aan waar zij behoefte aan hebben. Ook deelden tien experts op het gebied van jonge mantelzorgers hun inzichten. Een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Informeer jongeren over lokaal ondersteuningsaanbod.
  • Vergroot de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers.
  • Betrek jonge mantelzorgers bij de ontwikkeling van het aanbod.
  • Bevraag de zorgontvanger regelmatig over de situatie van de jongeren.
  • Ontwikkel een training voor professionals in onderwijs, welzijn en zorg.

Wensen voor toekomst

Op basis van de inzichten zijn wensen voor de toekomst geformuleerd. Zo moet het thema ‘jonge mantelzorg’ meer ruimte krijgen op de agenda van gemeenten en kan er intensiever samengewerkt worden tussen sectoren die werken met de doelgroep. 

In de infograhpic Hoe is het om jonge adolescent te zijn die zorgt leest u alle bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon