Naar hoofdinhoud Naar footer

Interventie EV DGT helpt bij vermindering van agressief gedrag bij mensen met een lvb

De Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft onlangs de interventie Emotieregulatievaardighedentraining DGT (EV DGT) voor personen met een licht verstandelijke beperking (lvb) erkend als goed onderbouwd. Doel is het verminderen van zelfbeschadigend, suïcidaal en agressief gedrag bij mensen met een lvb.

Deze interventie gaat uit van Dialectische Gedragstherapie (DGT). DGT helpt mensen om meer grip te krijgen over gedachten, emoties en gedrag. Hiervoor is het belangrijk dat de deelnemer emotionele ervaringen bij zichzelf kan onderscheiden en vaardigheden kan inzetten om met oplopende emoties om te gaan. De deelnemer oefent vervolgens met deze vaardigheden. De EV DGT is op maat gemaakt voor mensen met een lvb en is ontwikkeld door maatschappelijk werker Julie Brown. Zorgorganisatie Pluryn heeft de interventie vanaf het begin geïmplementeerd en uitgevoerd.

Aanpak

De deelnemer wordt door een behandelaar of begeleider aangemeld, waarna een intake plaatsvindt. Na indicatie volgt instroom in de training EV DGT die uit 24 bijeenkomsten bestaat. Er vinden daarnaast vier netwerkbijeenkomsten plaats waarbij iemand uit het sociale netwerk van de deelnemer aanwezig is. De trainers komen wekelijks bij elkaar in het consultatieteam voor intervisie.

Trainers

Voor mensen met een lvb in de regio Nijmegen biedt Pluryn EV DGT zelf aan. De EV DGT kan daarnaast worden uitgevoerd bij organisaties die begeleiding en behandeling bieden aan mensen met een lvb. Zij kunnen ervoor kiezen om de training zelf te geven. Hier zitten wel voorwaarden aan vast.

Zo moeten er twee vaardigheidstrainers zijn en is de maximale grootte van de groep zes deelnemers. Een vaardigheidstrainer is minimaal hbo geschoold en kan bijvoorbeeld een vaktherapeut zijn. Of de trainer is geschoold in het wetenschappelijk onderwijs (WO). Denk hierbij aan een psycholoog of orthopedagoog. Idealiter wordt de EV DGT gegeven door een duo van een vaktherapeut en een gedragswetenschapper. Een vereiste is dat de vaardigheidstrainer voldoende kennis en ervaring heeft van DGT en van het werken met mensen met een lvb.

Materialen

De handleiding voor de trainers en de werkbladenleerwijzers voor de deelnemers is te vinden in het boek ‘Emotieregulatievaardigheden voor verstandelijk beperkten’ van Julie Brown. Daarnaast is er een folder vanuit Pluryn beschikbaar voor geïnteresseerden. 

Oordeel Commissie

De interventie Emotieregulatievaardighedentraining DGT helpt mensen met een lvb om hun emoties beter te reguleren. De commissie is enthousiast over de passende vertaling: van regulier naar DGT voor de doelgroep mensen met LVB. De interventie bevat uitgebreid uitgewerkte materialen. Het hoofddoel is helder en de duidelijk beschreven onderzoeken zorgen voor een goede onderbouwing.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een deelnemer vertelt over de meerwaarde van de interventie: ‘Ik was al zo lang bekend met suïcide en zelfbeschadiging, had hier heel veel last van en wilde hier iets aan gaan doen om het stapje voor stapje beter te maken. Het begin van de training was heel confronterend en emotioneel zwaar. Maar na een tijdje kwam het besef dat de vaardigheden die worden aangeleerd heel erg hoopgevend zijn en ook echt leken te werken. Ik ben tegenwoordig een jongeman die gelukkig is, zichzelf geen pijn meer doet, van zichzelf houdt, volgende maand na dertien jaar medicatievrij is, vrijheden in razend tempo opbouwt en die van het leven geniet. Ik wil de makers van dit traject heel erg bedanken dat dit bestaat en laten zien dat het echt kan werken, als je er zelf maar voor gaat en je honderd procent inzet.’

Bekijk andere onderbouwde interventies

In de gehandicapten- en ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Benieuwd naar andere werkende interventies? Bekijk de interventies in de databank.

Ook een interventie laten erkennen?

Heb je een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is jouw interventie ook interessant voor anderen? Meld deze dan aan voor het erkenningstraject

Deel deze pagina via: