Naar hoofdinhoud Naar footer

Interventie Zintuigenverhalen toegevoegd aan Databank erkende interventies

Bij kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) verloopt het contact leggen en communiceren vaak moeizaam. De interventie Zintuigenverhalen kan dat verbeteren. De korte voorleesverhalen gaan over herkenbare gebeurtenissen en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De interventie is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

Betere communicatie en meer interactie

De interventie Zintuigenverhalen is ontwikkeld door Kentalis, een landelijke zorg- en onderwijsorganisatie, voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Iemand met een communicatief meervoudige beperking heeft meerdere beperkingen. Naast een TOS of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke beperking. Voor kinderen met een cmb is communiceren niet vanzelfsprekend. Zij hebben te maken met complexe communicatieproblemen. Daardoor is het voor hen moeilijk nieuwe communicatievaardigheden aan te leren, ook omdat ze aangewezen zijn op alternatieve communicatievormen. Zintuigenverhalen kunnen dit verbeteren: korte voorleesverhalen over herkenbare gebeurtenissen die aansluiten bij de belevingswereld en begrippenschat van het kind. Zo ontstaat meer interactie en betere communicatie tussen het kind en de voorlezende ouders of professionals. 

Individueel en op maat

Een Zintuigenverhaal en de bijbehorende materialen worden zoveel mogelijk op maat aangeboden. De woorden, de begrippen, de gebaren, de voorwerpen, de handelingen en de communicatievorm variëren per persoon. Kenmerken van een Zintuigenverhaal:

  • 6 tot 8 enkelzijdig bedrukte pagina’s in een map.
  • 1 tot 2 regels korte, eenvoudige tekst per pagina.
  • Afbeeldingen die herkenbaar en begrijpelijk zijn voor het kind, zoals foto’s, pictogrammen en Picture Communication Symbols (PCS).
  • Een box met zintuiglijke voorwerpen (één voorwerp per bladzijde).
  • Het verhaal wordt in gesproken Nederlands, Nederlands met Gebaren (NmG) of in Nederlandse Gebarentaal (NGT) voorgelezen.

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie en het Trimbos-instituut.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon