Naar hoofdinhoud Naar footer

Is technologie de oplossing voor complexe zorgvragen?

Gepubliceerd op: 10-05-2021

Hoe kan technologie mensen met een complexe zorgvraag helpen bij het vergroten van de kwaliteit van hun leven? Om daar achter te komen bundelen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kennis om perspectief te creëren bij complexe zorgvragen.

In een pilot binnen zes CCE-consultaties, wordt ‘technologie’ toegevoegd aan het scala van mogelijke interventies bij vastlopende situaties in de gehandicaptenzorg. Het doel van de samenwerking in de pilot is om beter zicht te krijgen op de toepassingsmogelijkheden van technologische interventies in de gehandicaptenzorg in het algemeen en in CCE-consultaties in het bijzonder. 

Samenwerking IIG en CCE in de praktijk

Daar waar mensen langdurige, intensieve zorg nodig hebben, komt het voor dat de situatie vastloopt. De zorgprofessional, de familie of de cliënt zelf vinden dat de kwaliteit van bestaan onder druk staat, en dat er geen zicht op verbetering is. In zo’n situatie, waarin vrijwel altijd ook ernstig probleemgedrag aan de orde is, kan CCE een consultatietraject starten. Een coördinator van CCE stelt een klein team van ervaren zorginhoudelijke specialistische deskundigen samen. 

Aan dat team worden in de samenwerkingspilot van IIG en CCE nu ook technologisch specialisten vanuit de IIG toegevoegd. Met betrokkenen onderzoeken ze hoe de vastgelopen situatie weer vlot getrokken kan worden. Dat traject van gezamenlijk proberen nieuwe perspectief te ontdekken, wordt een consultatie genoemd. Naast de pilot met zes consultaties die CCE en IIG gezamenlijk zijn gestart, biedt CCE inhoudelijke ondersteuning aan de themanetwerken die opgezet zijn als onderdeel van de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het VWS-programma Volwaardig leven. 

Breder perspectief door bundelen kennis en ervaring

CCE en IIG werken beiden vanuit het vraagstuk van de cliënt en proberen antwoorden te vinden die aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt en diens systeem. Het kan om uiteenlopende vraagstukken gaan rondom probleemgedrag en (daarmee samenhangend) handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals, het ontbreken van perspectief of een lage kwaliteit van bestaan. Bij dit soort vragen kiest CCE voor zorginterventies in brede zin, gericht op cliënt-, team- en organisatieniveau.

De Innovatie-impuls zet technologie in om deze vraagstukken te verhelderen en waar mogelijk te ondersteunen. De samenwerking is erop gericht van elkaars ervaring te leren en nieuw perspectief te bieden aan de cliënt. De samenwerkingspilot in consultaties loopt tot eind 2021 en wordt daarna geëvalueerd.

Volwaardig leven

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan veel initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van VWS het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Vilans en Academy Het Dorp coördineren het programma en voeren het uit. Adviseurs, onderzoekers, experts en veldspecialisten bieden hierbij ondersteuning aan de zorginstellingen.

Ook CCE is betrokken bij het programma Volwaardig leven. CCE is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief. Dat gebeurt door de inzet van consultaties en de ontwikkeling en verspreiding van kennisproducten.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan