Naar hoofdinhoud Naar footer

Maak politiek toegankelijk voor mensen met een beperking

Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover een manifest opgesteld dat onder andere door kennisorganisatie Vilans is ondertekend. Het is 7 februari aangeboden aan mevrouw K. Hagen, de voorzitter van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken.

Deelname aan de politiek van zoveel mogelijk burgers is een wezenlijk onderdeel van onze representatieve democratie. Ook het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking stelt dat deelname aan politieke en bestuurlijke activiteiten belangrijk is voor volwaardig burgerschap. Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) nemen naar verhouding echter erg weinig deel aan politieke activiteiten (als gemeenteraadslid of wethouder, maar ook in een functie in een politieke partij). Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft daarom een manifest opgesteld om politieke partijen te stimuleren meer mensen met een beperking te betrekken bij hun activiteiten. Lees meer op www.zorgbelanginclusief.nl

Manifest

Meer dan 30 (belangen)organisaties waaronder Vilans, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen hebben hun instemming betuigd met het manifest. Hun namen staan in het manifest vermeld. Het aanjaagteam hoopt dat het manifest bijdraagt aan een grotere politieke participatie door mensen met een beperking.

Meer weten?

Op Kennisplein gehandicaptensector vindt u meer informatie.

Deel deze pagina via: