Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe manier van gegevensuitwisseling moet cliëntoverdracht verbeteren

Gepubliceerd op: 17-09-2021

Bij de informatie-uitwisseling tussen cure en care ontstaan regelmatig problemen. Systemen zijn geregeld niet in staat met elkaar te communiceren. Dit zorgt niet alleen voor extra registratielast, maar brengt ook de continuïteit van de zorg in gevaar. De eerste resultaten van het post-mastertraject BIZON kunnen hier in de toekomst verandering in brengen.

BIZON staat voor Betere Informatie-uitwisseling tussen Ziekenhuis en Ouderenzorg en heeft onderzocht wat de voornaamste knelpunten zijn in het overdrachtsproces tussen cure in care, waarbij Saxenburgh Medisch Centrum als casus werd genomen. Het post-mastertraject, dat de ambitie heeft om betere gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis en ouderenzorg te realiseren, werd uitgevoerd door Roy Stokvis, coördinator informatisering en klinisch informaticus i.o. bij Saxenburgh.

Dubbel werk en handmatige kopieën

Stokvis: ‘Uit onderzoek blijkt dat in het overdrachtsproces diverse processtappen onnodig of dubbel worden uitgevoerd. Informatie wordt handmatig gekopieerd naar andere systemen. Een nieuw ontwerp van dit overdrachtsproces moet dubbel werk voorkomen en ontslaginformatie tijdig bij de specialist ouderengeneeskunde krijgen.’

Landelijke infrastructuur nodig voor opschaling

Stokvis stelt voor Saxenburgh een aantal criteria vast waaraan een nieuw overdrachtsproces zou moeten voldoen. Een van die criteria is dat systemen met elkaar moeten communiceren, zodat informatie-uitwisseling soepeler verloopt. ‘Op grote schaal is het echter niet realistisch dat systemen één op één aan elkaar gekoppeld worden,’ aldus Stokvis. ‘Daarom adviseren we gebruik te maken van een regionaal uitwisselingsplatform. Je kunt hierbij denken aan de gekwalificeerde knooppunten uit het landelijke Twiin-programma. Dat programma is er specifiek op gericht om een digitale infrastructuur te ontwikkelen dat gericht is op het uitwisselen van medische gegevens.’

Stap vooruit naar betere zorg

In het najaar volgt een pilot om het nieuwe overdrachtsproces van BIZON te toetsen binnen Saxenburgh. Henk Herman Nap, themacoördinator digitale transformatie bij Vilans en als beoordelaar betrokken bij BIZON, kijkt uit naar de resultaten van de pilot. ‘BIZON laat nog maar eens zien hoeveel er nog moet gebeuren op het gebied van gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis en bijvoorbeeld het revalidatiecentrum. Als de pilot slaagt betekent dat weer een mooie stap vooruit naar betere zorg.’

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan