Naar hoofdinhoud Naar footer

Minister Helder in gesprek over zorgvernieuwing in versnelling

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. Als gevolg van de vergrijzing moet de productiviteit van zorgmedewerkers de komende jaren meer dan verdubbelen, om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen doen. Technologische innovatie is hierbij cruciaal en speelt daarom een belangrijke rol. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport gaat hierover in gesprek op het congres 'Zorgvernieuwing in versnelling'.

Uitdagingen

Om ons voor te bereiden op de uitdagingen die spelen binnen de zorg, moeten we innoveren. Denk aan virtuele thuiszorg, waarbij cliënten die thuis wonen worden ondersteund met applicaties en apparatuur. Bijvoorbeeld met een zorghorloge die je gezondheidssituatie bijhoudt en signaleert wanneer deze achteruit gaat. Of met een app die cliënten helpt om samen met familie, vrienden en buren eenvoudig de regeltaken te verdelen. 

Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren. Maar ook om het werkplezier van zorgmedewerkers te vergroten.’

Versnelling nodig om te vernieuwen

Dagvoorzitter Erwin Bleumink, lid Raad van Bestuur van Vilans, licht toe: ‘Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren. Maar ook om het werkplezier van zorgmedewerkers te vergroten.’ 

Samenwerking

Annet Boekelman, bestuurder bij Mijzo en voorzitter van ActiZ-themacommissie Digitaal, Denken en Doen: ‘Technologische innovatie is noodzakelijk binnen onze sector. Daarom is het enorm belangrijk dat dit congres wordt georganiseerd. Als wij het blijven doen zoals nu, behalve dat het personeel er niet is, wordt het ook nog eens onbetaalbaar. De zorg gaat er echt anders uit zien. Ik ben ervan overtuigd dat de digitale transformatie positieve invloed heeft op de eigen regie van de cliënt.

Ervaringen

Tijdens het congres wordt stilgestaan bij digitale thuiszorg, wordt gekeken naar Duitse innovaties en gaan we in op nieuwe initiatieven. Verder schetsen we randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest ‘Zorgvernieuwing in versnelling’, dat als doel heeft om meer mensen aan te haken bij de beweging en meer samenhang aan te brengen in alle innovatieve initiatieven die er al zijn. Iedereen die zich wil committeren aan zorgvernieuwing mag het manifest ondertekenen 

Online aanmelden

Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 tussen 13.00 en 17.00 uur en is online bij te wonen. Via deze link kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis. De URL voor de livestream wordt met de bevestiging van de aanmelding toegestuurd. 

Het congres wordt georganiseerd door ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon