Naar hoofdinhoud Naar footer

Niet-gepaste zorg in wijkverpleging terugdringen met RENEW

Iedereen in Nederland verdient zorgt waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft (gepaste zorg). Steeds meer mensen met een zorgvraag blijven langer thuis wonen en de zorgvragen worden complexer. Tegelijkertijd komen er in relatie tot de gestegen zorgvraag niet genoeg wijkverpleegkundigen bij. Een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg is daarom het terugdringen van niet-gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging.

Niet-gepaste zorghandelingen komen regelmatig voor. Handelingen, die vroeger nuttig en efficiënt leken, blijken door nieuwe inzichten nu niet meer passend te zijn. Deze handelingen kunnen voor mensen met een zorgvraag onnodig belastend of zelfs schadelijk zijn. Daarnaast kan het voor zowel de zorgvrager als zorgverleners onnodig veel tijd kosten. 

'We voeren met z’n allen veel zorghandelingen uit. We gaan er vaak vanuit dat deze allemaal efficiënt zijn. Door nieuwe (wetenschappelijke inzichten) weten we echter dat een deel van deze handelingen niet passend zijn omdat ze geen meerwaarde voor de cliënt hebben' aldus projectleider Getty Huisman. 

Effectieve strategieën

IQ Healthcare, Radboudumc, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vilans en V&VN hebben daarom de handen ineen geslagen in het project RENEW: meeR gEpast gebruik met beter lateN in dEWijk. Het project is in het najaar van 2021 gestart met als doel meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende strategieën voor het verminderen van niet-gepaste zorghandelingen. 

Welke zorghandelingen zijn overbodig?

Onderdeel hiervan is het promotieonderzoek van wijkverpleegkundige Benjamin Wendt die daarmee voorziet in de wetenschappelijke onderbouwing. In het eerdere ZonMw-project ‘Beter Laten lijst’ en ‘Slim Zorgen’ van Vilans is al inzichtelijk gemaakt welke zorghandelingen zorgverleners beter kunnen laten. Het RENEW-project is hier een vervolg op en wordt gesubsidieerd door ZonMw. 

Toolkit voor wijkverpleegkundige teams

Op basis van de effectieve strategieën wordt een speciale toolkit ontwikkeld ‘Aan de slag met gepaste zorg voor de wijkverpleging’. Cliënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen worden nauw bij de ontwikkeling betrokken. Met de toolkit kunnen verpleegkundige teams zelf aan de slag gaan met het verminderen van niet-gepaste zorghandelingen. 

Betere kwaliteit van zorg 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat zorgvragers betere kwaliteit van zorg en leven krijgen. Voor wijkverpleegkundigen betekent het dat ze hun tijd effectiever besteden, en toekomen aan zorg waar ze anders geen tijd voor hebben. 

Hoe ziet het RENEW-traject eruit?

Op dit moment worden de wijkverpleegkundige teams geworven en in samenspraak met de deelnemende teams wordt bepaald welke zorg niet gepast is. Onder begeleiding gaan teams actief aan de slag met het verminderen van niet-gepaste zorg. Er worden praktische tools ontwikkeld die later ook beschikbaar gemaakt worden voor zorgverleners in de wijk om hiermee zelfstandig aan de slag te gaan. 

Tijdens de tweede fase gaan de teams de strategie uitvoeren en er vindt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie plaats. De derde fase staat in het teken van de strategie en toolkits aanscherpen. Vilans en V&VN zullen praktijkervaringen en resultaten online delen. Het project duurt in totaal tweeënhalf jaar en wordt gefinancierd vanuit de subsidie van ZonMw.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon