Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe artikelen Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie in juni

Digitale zorg en COVID-19 in verpleeghuizen, het Behandelpaspoort voor Proactieve Zorgplanning en eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners. Dat is maar een korte greep uit de wetenschappelijke artikelen die deze maand verschijnen in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Wetenschappelijk onderbouwd en voor iedereen digitaal toegankelijk.

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt al meer dan 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. Alle wetenschappelijke artikelen van TGG kosteloos lezen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Lees deze maand over:

COVID-19 en digitale zorg in verpleeghuizen

De maatregelen in Nederlandse verpleeghuizen tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie leidden tot zowel een toename als een afname van probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. Medewerkers ondernamen diverse initiatieven om de negatieve effecten te verminderen. Zo werd beeldbellen tussen bewoners en hun naasten gefaciliteerd. Daarnaast werden initiatieven op het gebied van digitale zorg (telehealth) ingezet. Doel van dit onderzoek was het verkennen van ervaringen van verpleeghuisprofessionals. 

Het Behandelpaspoort voor Proactieve Zorgplanning

Zorgvragers worden steeds actiever betrokken bij het beslissen over gepaste behandelingen voor hun aandoeningen of die van hun naasten. Proactieve Zorgplanning wordt ingezet om behandelwensen en behoeften van zorgvragers tijdig te bespreken, voordat de zorgvrager wordt beperkt door ziekte, cognitieve problemen of leeftijd. Het doel van dit onderzoek was om ervaringen van burgers en zorgprofessionals die het Behandelpaspoort gebruikten als onderdeel van Proactieve Zorgplanning te analyseren

Eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners 

Over eenzaamheid in verpleeghuizen is relatief weinig bekend. Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de prevalentie van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners en de samenhang tussen eenzaamheid en deelname aan activiteiten en het hebben van contacten.

Prehabilitatie voor kwetsbare ouderen – Klinische les

Oudere, kwetsbare patiënten hebben een verhoogde kans op postoperatieve complicaties met functieverlies, afhankelijkheid, verminderde kwaliteit van leven en mortaliteit tot gevolg. Mogelijk kan prehabilitatie postoperatieve uitkomsten verbeteren. Het doel van deze klinische les was het huidige bewijs voor prehabilitatie in de abdominale chirurgie toe te lichten met speciale aandacht voor de geriatrische populatie.

Het verkleinen van de kans op dementie door een gezonde leefstijl – Voor u gesignaleerd

Psychologe Irene Heger deed tijdens haar promotietraject bij het Alzheimer Centrum Limburg onderzoek naar de relatie tussen de leefstijlscore LIBRA, bestaande uit 12 beïnvloedbare risico- en beschermende factoren, en cognitief functioneren. Ook onderzocht zij het kennisniveau van mensen uit de samenleving over de relatie tussen leefstijl en dementie risico en organiseerde zij verschillende public health initiatieven. 

Cognitieve screening van ouderen met een migratie-achtergrond – Voor u gesignaleerd

Diagnostiek van dementie bij ouderen met een migratie-achtergrond vraagt om een specifieke aanpak. Zowel in het stadium voor, tijdens en na de diagnose dementie, kan de zorg verbeterd worden. Dat is de visie van Miriam Goudsmit, klinisch psycholoog, die op 21 december 2021 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Levenseindezorg beter aanpakken - Opinie

Internist-hematoloog Timothy Devos en psychiater An Haekens schreven deze opinie die als volgt opent: 'Ouderen kunnen onder bepaalde omstandigheden alle zin in het leven verliezen, een doodswens ontwikkelen en een vraag tot levensbeëindiging uiten. Als zorgverleners voelen wij ons ongemakkelijk bij het aanhoren van een dergelijke vraag: het is confronterend en we hebben vaak het gevoel dat we onmiddellijk een concreet antwoord moeten bieden.'

Deel deze pagina via: