Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe handreiking over de Wzd in ziekenhuizen en revalidatiecentra

Gepubliceerd op: 06-02-2022

Recent is de handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’ verschenen. De handreiking beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wet zorg en dwang (Wzd) moeten toepassen. Een belangrijke stap, omdat de Wzd ook van toepassing kan zijn op patiënten met dementie of een verstandelijke beperking die vanuit het verpleeghuis of de thuissituatie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen. En op beide plekken onvrijwillige zorg eveneens zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Bestaand zorgplan blijft uitgangspunt

Uitgangspunt is dat, bij ziekenhuisopname van een patiënt, een bestaand zorgplan waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, wordt meegegeven aan het ziekenhuis. In het ziekenhuis moet vervolgens worden beoordeeld of het zorgplan, dat al geldt in het verpleeghuis of de thuissituatie, daar kan worden uitgevoerd. In een situatie waarin het zorgplan niet voorziet of waarin het uitvoeren van het zorgplan bij het verlenen van goede zorg niet mogelijk is, kan van het zorgplan worden afgeweken. 

Procedures (onvrijwillige) opnames

Naast de uitvoering van onvrijwillige zorg kan het ziekenhuis te maken krijgen met procedures voor (onvrijwillige) opname. Denk aan een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging (RM) of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie (IBS). De handreiking gaat ook op deze procedures in.

De handreiking is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Aan deze handreiking hebben experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, de beroepsvereniging V&VN, Artsenfederatie KNMG, een aantal wetenschappelijke verenigingen en kennisorganisatie Vilans meegewerkt. 

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan