Naar hoofdinhoud Naar footer

NZa pleit voor integrale benadering ouderenzorg

Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden is een integrale benadering noodzakelijk. Ouderen moeten op zo’n manier ondersteund worden, dat de behoefte aan zwaardere en duurdere zorg zo lang mogelijk wordt uitgesteld of wordt voorkomen. Samenwerking, afstemming, preventie, kortdurende zorg en advance care planning helpen hierbij. De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken. Dit stelt de NZa in het tweede deel van de Monitor Ouderenzorg waarin de zorguitgaven van ouderen in de verschillende zorgsectoren gevolgd worden.

Inzet SO in eerstelijn kan Wlz-opname voorkomen

Ook kortdurende zorg en het inzetten van een specialist ouderengeneeskunde kunnen ziekenhuisopnames voorkomen of een opname in een Wlz-instelling vertragen. Het is dan ook belangrijk dat deze zorg een goede plek krijgt binnen de eerstelijn en dat zorgverzekeraars hierop inzetten in de contractering en sturing in de regio. Bij advance care planning kijken oudere, familie en zorgverlener samen naar welke zorg past bij de oudere en diens (gezondheids) situatie. Dit voorkomt niet-passende zorg. Het is aan de verzekeraars om de gewenste inhoud en organisatie binnen de regio te vertalen naar de inkoop en contractering in de verschillende domeinen. De NZa kijkt hoe ze de integrale benadering vanuit de bekostiging kan ondersteunen.

Domeinoverstijgende samenwerking op preventie

Ook een sterk en proactief sociaal domein kan verergering van de zorgvraag vertragen of voorkomen. Bijvoorbeeld door het vroegtijdig oppakken van signalen en het voorkomen van vereenzaming. Daarbij is het wenselijk dat gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor over de domeinen heen samen bijdragen aan preventie.

Monitor Ouderenzorg NZa

Lees meer over de analyses in de Monitor Ouderenzorg van de NZa:

Meer weten

Bron

NZa

Deel deze pagina via: