Naar hoofdinhoud Naar footer

OMT: Laat COVID-registratie niet verslappen in verpleeghuis

Gepubliceerd op: 08-11-2022

De voor COVID georganiseerde registratie van ziektegevallen in verpleeghuizen bleek tijdens de pandemie een waardevolle bron van informatie. Het Outbreak Management Team (OMT) roept daarom op om het registreren in verpleeghuizen niet te laten verslappen.

YouTube video thumbnail

De COVID-registratie in verpleeghuizen helpt onder andere beleidsmakers om zinvol beleid te maken, passend bij de praktijk. Maar nu er een milde coronavariant heerst, we beter met corona om kunnen gaan en de hoge werkdruk voortduurt, neemt de bereidheid van artsen om te registreren steeds verder af.  Prof. Dr. Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde (UNO-VUmc) en lid van het OMT, dringt er juist op aan dat we deze vernieuwing niet alleen vasthouden, maar ook voor andere infectieziekten gaan benutten. 'Als we nu niet het moment benutten om de registratie voor infectieziekten in het verpleeghuis goed benutten, lopen we het risico om weer terecht te komen in de situatie van voor de pandemie'.

Bereidheid neemt af

De bereidheid van artsen om te blijven registreren wordt op dit moment steeds minder. Vanwege drukte, maar ook doordat artsen het belang er minder van inzien nu we meer gewend zijn aan corona en er een milde variant heerst. Maar, zo benadrukt prof. Dr. Hertogh, we weten niet zeker hoe COVID zich gaat ontwikkelen. 'Het blijft dus de komende tijd belangrijk om de vinger aan de pols te houden. En daarvoor hebben we gewoon die data nodig'.

Unieke inzichten

De registraties die voor corona zijn opgezet, bieden bovendien unieke inzichten die alléén vanuit de praktijk kunnen komen. 'We hebben via het RIVM en de GGD wel data over besmettingen, maar niet wat voor ziektebeloop daar achter zit, niet wat dat betekent voor de patiënt die besmet is'.

Vernieuwing breder benutten

We hebben nu kunnen ervaren hoe waardevol goede registratie van infectieziekten in verpleeghuizen is. Registratie heeft snel heel noodzakelijk inzicht gegeven in een voorheen onbekende ziekte. 'De paradox is dat we nu méér weten van COVID dan bijvoorbeeld van influenza,' vertelt Hertogh. 'Influenzaregistraties in de ouderenzorg ontbreken nagenoeg'. Daarom heeft het OMT zich voorgenomen om niet alleen voor COVID, maar ook voor influenza goede, duurzame registratie op te zetten in de ouderenzorg. 'De grond is bewerkt en bereid: nu moeten we zaaien. En oogsten'.

Meer lezen?

Deel deze pagina via: