Naar hoofdinhoud Naar footer

Interventie CAIS: Ondersteunde communicatie bevorderen bij een beperking

Het Communicatieve Assessment & Interventie Systeem (CAIS) is ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met het eigen maken van vroege communicatieve gedragingen. De methode helpt deze kinderen in het duidelijk maken wat zij willen hebben of doen. De interventie is onlangs erkend op niveau eerste aanwijzingen voor effectiviteit door de erkenningscommissie van Vilans.

De interventie richt zich zowel op het kind als de belangrijke personen rondom deze kinderen. Denk hierbij aan ouders, leerkrachten, begeleiders en therapeuten. De interventie coacht hen in de toepassing van communicatiestrategie├źn die zijn afgestemd op de individuele behoeftes van het kind. Hun inzet voor het slagen van de interventie is belangrijk. De interventie is ontwikkeld binnen de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Dit in samenwerking met het Centre for Language Studies van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Niet goed duidelijk kunnen maken wat je wil

Waarom de interventie zo belangrijk is? Sommige kinderen met beperkingen lijken zich er niet van bewust te zijn dat zij invloed kunnen uitoefenen op personen in hun omgeving. Andere kinderen wel, maar kunnen zich hierin niet goed kenbaar maken. Hun taalontwikkeling komt zonder specifieke ondersteuning niet op gang. Het CAIS richt zich dan ook op beide groepen. 

Subtiele bewegingen worden niet gezien

Neem Janne, een meisje met een cerebrale parese dat weinig controle heeft over haar armen. Als ze bij de ergotherapeut is om een nieuwe stoel aan te meten, ziet ze speelgoed in de kast liggen. Ze wil het speelgoed graag hebben. Ze maakt geluiden en heft haar kin meerdere malen in de richting van de kast. Maar de subtiele bewegingen met haar kin worden niet gezien door de ergotherapeut.

Mismatch tussen input en output

De gedragingen van kinderen zoals Janne worden door communicatiepartners dus makkelijk over het hoofd gezien of verkeerd geduid. Door niet-adequaat hierop te reageren, is de kans aanwezig dat een kind probleemgedrag gaat vertonen of steeds minder probeert. Dit met grote gevolgen voor hun verdere ontwikkeling. Het CAIS doet hier wat aan door onder andere de mismatch tussen de input (de manier waarop de omgeving communiceert) en de output (de manier waarop het kind communiceert) aan te pakken.  

Communiceren met pictogrammen

De methode zet in op het systematische wijze aanleren van doelgedragingen aan het kind. Janne zou bijvoorbeeld kunnen leren om met pictogrammen haar wensen duidelijk te maken. Voor haar zou dan een spraakcomputer met oogbesturing kunnen worden ingezet. Wanneer haar communicatiepartners leren om hun gesproken taal te ondersteunen met pictogrammen, kan de mismatch tussen input en output worden opgelost. 

Onderbouwd door onderzoek

Uit een verzameling casestudies is geconcludeerd dat het CAIS effectief en goed uitvoerbaar is gebleken. Daarnaast wordt het CAIS positief door de ouders gewaardeerd. De werkwijze bij het CAIS is vastgelegd in een handleiding waarin de verschillende onderdelen en procedures zijn beschreven. Ook is er een blended cursus (combinatie van online en offline leren) beschikbaar. Het CAIS kan worden aangeboden op instellingen met CAIS-gecertificeerde therapeuten of in de thuissituatie door ambulante zorgverleners die CAIS-gecertificeerd zijn.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon